Efter otte års ventetid: Stort naturområde er nu fredet

Dalene ved Resenbro bliver fredet, men det forhindrer ikke, at kommunen kan flytte Hårupvej mod vest

15. december 2020, 14.57

Fredningsområdets sydvestlige grænse udgøres af Linåvej, mens den sydøstlige udgøres af Hårupvej. Mod nordøst løber fredningen langs Jyllandsringen og op til boligområdet ved Dybdalsvænget i Resenbro. Mod nordvest og til Linåvej løber grænsen mellem Silkeborg Golfbane og Resenbro. Illustration: Datawrapper

RESENBRO Efter snart otte års ventetid er sagen om fredningen af Dalene ved Resenbro nu endeligt afgjort.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har nemlig truffet den endelige afgørelse om, at et cirka 565 hektar stort område skal fredes.

Hos Danmarks Naturfredningsforening er der stor glæde over, at Dalene ved Resenbro bliver fredet....