Find Funder trinbræt frem igen

6. oktober 2021, 13.03

Transport Der er gang i byudviklingen i Silkeborg Kommune, ikke mindst i Funder-Lysbro området. Der er allerede sket meget de senere år, og det ser ikke ud til, at der bliver mindre udvikling og tilflytning de kommende år.

Det er vigtigt, at vi sørger for ikke at komme på bagkant med alt det, der normalt hører med til et velfungerende bysamfund. Som alle andre områder i udvikling er Funder-Lysbro udfordret på institutionsområdet og indkøbsmuligheder, men specielt Funder er også udfordret på geografien.

Færre biler til og fra de nye boligområder, og dermed mindre kø og trafikalt kaos i myldretiden, vil mange påskønne

Bent Vestergaard og Jan Klindt

En løsning for at få en mere velfungerende infrastruktur i området kunne være at genoplive trinbrættet i Funder, og samtidig etablere en supercykelsti parallel med banelegemet ind til Silkeborg.

Det vil betyde, at man nemt kan komme ind til Silkeborg centrum på to hjul, og derfra videre rundt i by og opland. Det vil have en stor effekt på vores CO2-fodaftryk, og det er som bekendt sundere at cykle end at benytte bilen. Der vil opstå et behov for sikker cykelparkering i både Funder og Silkeborg centrum, men investeringerne vil være begrænsede i forhold til alt det positive man vil opleve. Færre biler til og fra de nye boligområder, og dermed mindre kø og trafikalt kaos i myldretiden, vil mange påskønne - og kan man cykle til og fra Funder uden at bestige et bjerg, vil mange sadle den tohjulede op.