DET ER DIT VALG - KV21

Nu skal der bygges et nyt plejehjem i Galten

7. oktober 2021, 12.46

PLEJEHJEM Onsdag 29. september vedtog Skanderborg Byråd det nye budget for 2022 og de kommende år. Det er et godt budget for Galten-Skovby området.

Der skal bygges, så der er 87 boliger til plejekrævende ældre midt i Galten by. Hertil kommer servicearealer, arealer til aktiviteter for ældre og til sundhedsområdet.

Et sådant byggeri koster 260 millioner, hvoraf vi har afsat 60,5 millioner på budgettet for 2022 til 2026. De øvrige 200 millioner finansieres via en boligforening.

Jeg er rigtig glad for, at vi nu endelig kan komme i gang med den længe tiltrængte udbygning af pladser, og give de ældre nogle mere tidssvarende boligforhold

Karen Lindemann (S)

Havehusene og Bøgehaven bevares. Den gamle plan med udbygning af Bøgehaven, så det bliver til en halvcirkel, indgår i projektet. De øvrige boliger bygges i etaper. Herefter skal Tjørnehaven rives ned, og der skal bygges nye boliger på den grund.

Jeg er rigtig glad for, at vi nu endelig kan komme i gang med den længe tiltrængte udbygning af pladser, og give de ældre nogle mere tidssvarende boligforhold.

Gode fysiske forhold er ligeledes vigtige for at give gode arbejdsforhold for det plejepersonale, der har deres daglige arbejde med at pleje og passe de ældre.

Det er ikke kun de ældre, der er faldet penge af til i budgettet. Det er også faldet lige så tiltrængte penge af til at bygge to nye børneinstitutioner. En på Horsegaard, der skal bygge i 2022-23, og endelig er der afsat 22 millioner til sammenlægning af skolen og ny daginstitution i Stjær.

Det er dejligt, at der nu er kommet en midlertidig vuggestue og børnehaven i Svaneparken, som skal fungere til, at den nye institution på Horsegaard står klar. Det har været et problem med den utryghed, det har givet nogle forældre, når de ikke har været sikre på et lokalt tilbud til deres barn.

Læs også
Et »valg-venligt« budget-forlig med store anlæg
Abonnement

Der er andre gode tiltag i budgettet på klima- og miljøområdet. Penge til grønne partnerskaber, så vi kan fortsætte med at lave projektet i vores område. Alt i alt et godt budget, selv om man selvfølgelig altid kunne ønske sig mere!

Læs også
Plejecentre under lup
Abonnement

Forkortet af redaktionen

Indlæser debat