Stærkt bekymrende personalesituation på ældreområdet

23. september 2021, 12.30

Erling Prang, Thorning Formand for Seniorrådet i Silkeborg Kommune 2018

ÆLDREPLEJE Hvis Silkeborg kommune har et ønske om at skabe kontinuitet, og fastholde et fagligt og engageret personale samt tiltrække nye medarbejdere til ældreområdet, er der lige nu brug for, at politikerne træder i karakter. Der er behov for, at der kigges og handles på eksisterende ressourcer og arbejdsvilkår, så det klart kan aflæses i den endelige vedtagelse af budget 2022, med tilhørende tilkendegivelser i budgetaftalen for 2022.

Med baggrund i det foreliggende budgetoplæg for 2022, mødet med sygeplejerskerne i Silkeborg kommune 8. september 2021, samt drøftelser af situationen ved det seneste møde i Seniorrådet 16. september 2021, fremsendes hermed følgende:

I Seniorrådet er vi stærkt bekymret over personalesituationen indenfor ældreområdet, herunder den store udskiftning af 100 sygeplejersker i hjemmeplejen og på plejecentrene indenfor relativ kort tid. Denne bekymring understøttes af sygeplejerskernes fortællinger ved mødet 8. september, hvor også de fleste medlemmer af sundheds- og ældreudvalget var til stede.

Flere fortæller om situationer hvor de ganske enkelt ikke har tid til den nødvendige pleje og omsorg

Erling Prang for Seniorrådet

Noget af det vi i Seniorrådet hæfter os ved er at det, på trods af mange positive tilkendegivelser fra politisk side, ikke på nogen måde kan aflæse i det fremlagte budgetforslag. Heller ikke efter 1. behandling af budget 2022.

Det er også stærkt bekymrende, når sygeplejerskerne fortæller nogle hverdagshistorier, hvor arbejdspresset efterhånden er så stort, at det går ud over plejen og omsorgen, hvilket ved forskellige lejligheder også kommer til udtryk fra det øvrige pleje- og hjemmehjælpspersonale. Flere fortæller om situationer hvor de ganske enkelt ikke har tid til den nødvendige pleje og omsorg. Via eksempler fortælles det, at man ofte er nødt til at forlade en situation med en ældre eller pårørende, hvor der i virkeligheden var brug for mere tid til forklaring, omsorg og tilstedeværelse.

Der mangler tid til at introducere nye kolleger, sidemandsoplæring, deltagelse i kurser og efteruddannelse. Sygeplejerskerne får ofte overladt specialfaglige opgaver, uden at den ansvarlige har sikret sig at pågældende har den rette sygeplejefaglige indsigt og erfaring med opgaven. Der fortælles om en situation, hvor en sygeplejerske er henvist til at søge oplysninger på nettet via you tube, fordi det enten er lang tid siden pågældende har stået med en lignende opgave, eller at den er så specifik, at vedkommende aldrig før har udført opgaven. Er det i orden? - NEJ - selvfølgelig ikke!

Heldigvis er Silkeborg kommune velsignet med et sejt plejepersonale, hvor omsorg og tryghed samt høj grad af faglighed tilstræbes. De gør en kæmpe indsats for at få enderne til at nå sammen.

Hen over sommeren har der været læserbreve i avisen, hvor medarbejdere tilkendegiver, at de nu ikke længere ser sig i stand til at lægge navn eller faglighed til de arbejdsvilkår de tilbydes i ældreområdet i Silkeborg kommune. På trods af dette, fortsætter de fleste heldigvis - tak for det!

Indlæser debat...