Udvikling og skønne Silkeborg er ikke hinandens modsætninger

6. maj 2019, 12.19

BYUDVIKLING I forbindelse med stiftelsen af »Skøn på Silkeborg« har gode folk som Steen Konradsen, Orla Madsen, Torben Krath, Niels Præstkær, Kim Dyrholm m.fl. pustet vældigt liv i en god debat om Silkeborgs udvikling eller afvikling. Indledningsvis glæder jeg mig over debatten. Rigtigt dejligt, at så mange kerer sig om Silkeborg.

Jeg kan kun være enig med Kim Dyrholm, når han glæder sig over, at der endeligt er kommet gang i den vækst, som også et massivt flertal i byrådet ønsker.

Bymidten fortættes, og der er nettotilvækst af borgere. Det giver håb for en fortsat levende by - en by med handelsliv, uddannelser, kultur, events, restauranter og caféer. Og et stærkt erhvervsliv til at sikre fundamentet.

Som det tydeligt er demonstreret med bl.a. præsentation af projektet langs Søfronten, så kán der bygges, så det gavner helheden og forskønner Silkeborg. Der kán bygges, så det styrker den strategiske retning, som byrådet fornyligt enstemmigt har vedtaget i bl.a. kommuneplanstrategien.

Skøn på Silkeborgs vision er at udvikle en by i balance og harmoni med det landskab, den er placeret i, og som mange anser for en af Danmarks naturmæssige perler.

Stiftelsen af en forening med sådan en vision, kan vi da kun glæde os over i Danmarks Outdoor Hovedstad.

Jeg ser absolut ikke udvikling og arkitektoniske krav som hinandens modsætninger. Man kan altså sagtens udvikle en by, samtidigt med, at man stiller krav om at understøtte en vision om at være Danmarks Outdoor Hovedstad.

Ingen af de gode folk, der har kritiseret Skøn på Silkeborg ønsker, at udvikle Silkeborg til en grim by. Så hvorfor debatten om udvikling eller afvikling?

Efter årtiers stilstand, oplevede jeg, at man for få år siden var så ivrige efter at igangsætte, at man i handlingsbrunst gik for ukritisk til værks. Jeg oplever imidlertid også, at der ér kommet »ro på«. Bestemt ikke ro på i den forstand, at der ikke udvikles, men ro på i den forstand, at det anerkendes, at markante byggerier skal understøtte vores strategi.

Vi vil ikke vækst for vækstens skyld. New York skal ikke være forbillede, og der er forståelse for, at vi skal understøtte vores enestående konkurrenceparameter, naturen.

Vi har alle vores små skavanker. Nogen er tonedøve, nogen er farveblinde og nogen kan måske ikke se arkitektur. Selv om man måtte døje med den sidste skavank, så kan man nok insistere på, at markante byggerier loyalt skal understøtte kommunens strategi!

Jeg oplever og glæder mig over, at byrådet nu har den fælles erkendelse, at markante byggerier skal understøtte vores outdoor-profil.

Jeg kan bare ærgre mig over, at Skøn på Silkeborg ikke blev stiftet i tide til også at påvirke et par af de igangværende vej- og byggeprojekter, som blev igangsat i en tid med et andet syn på Silkeborgs udvikling.

Som nyt medlem af Skøn på Silkeborg glæder jeg mig til at bidrage til at præge udviklingen.