Varm luft til svar på medarbejdernes bekymringsbrev

29. maj 2020, 12.01

Foto: Jakob Stigsen Andersen

FREDBERG-SAGEN Regionsformand Anders Kühnau har sendt et svar på bekymringsbrevet fra 220 medarbejdere på Regionshospitalet Silkeborg. Man bemærker, at Anders slet ikke forholder sig til medarbejdernes bekymring for hospitalsledelsens manglende evne/vilje til konflikthåndtering.

Anders forunderes over, at medarbejderne er bekymret for deres ytringsfrihed, og at udtalelser med kritik i det offentlige rum kunne få personalemæssige konsekvenser. Anders anfører, at han ikke har kendskab til, at medarbejdere er blevet udsat for sanktioner eller kritik, fordi de har benyttet deres formaliserede ret til at ytre sig. Pernille Blach Hansen og Ole Thomsen er tidligere kommet med lignende udtalelser. Man må forundres over ledelsens selektive blindhed, døvhed og hukommelsestab.

Anders anfører, at han vil undersøge sagen nærmere, hvis der kommer en henvendelse om en konkret sag.

Hvis man skal se på ytringsfriheden i Region Midt, må man starte med at se på historien.

Lars G. Hansen, tidligere leder af børneafdelingen i Viborg, Gert Sørensen, tidligere direktør for AUH, Lars Dahl Pedersen og Tove Kristiansen, begge tidligere hospitalsledelse i Hospitalsenhed Midt, Ulrich Fredberg, tidlige ledende overlæge Diagnostisk Center i Silkeborg - alle har været meget anerkendte imellem medarbejderne, og vist deres værd ved unikke resultater af deres ledelse. Nu er alle blevet afskediget på baggrund af »såkaldte samarbejdsproblemer«. Deres øjensynligt eneste forbrydelse har været, at de ikke var enige med direktionen.

Konklusionen er således klar: »Vi har ytringsfrihed i Region Midt, - men kun hvis vi er enige med direktionen«.

Og Anders, der er ikke tale om en reaktion på en enkeltstående ulykkelig personalesag. Sagen med Ulrich Fredberg er blot den sidste dråbe, der får bægeret til at flyde over.

Men problemet stikker dybere end som så. Man har i de senere år systematisk fået udpeget hospitalsledelser og afdelingsledelser, der i bekymrende grad er blindt loyale overfor regionsdirektionen. Det skaber en usund og stivnet kultur, hvor man bare retter ind. Det skaber utryghed og dårligt arbejdsmiljø helt ud til den enkelte medarbejder.

På afdelingen for Røntgen og Skanning (ROS) blev der pr 1. november ansat en sådan blindt loyal afdelingsleder. Det har resulteret i, at man i løbet af få måneder har fået nedbrudt et unikt tværfagligt samarbejde, som det har taget mange år at opbygge. 5 meget dygtige og vellidte speciallæger i ROS, har søgt væk fra afdelingen efter den nye leder er tiltrådt. Og mange af de tilbageværende medarbejdere lever i frygt og tør ikke udtale sig om deres egne meninger. Her er der virkelig tale om manegement by fear. Se nærme på det Anders.

Desværre er sagen på ROS ikke unik. Lad os blot pege på børneafdelingen i Viborg. Vores røntgenafdeling ser ud til at udvikle sig lige så katastrofalt som børneafdelingen. Vi er sikre på, at der er mange andre lignende sager rundt om i regionen.

Anders Kühnau, der eksisterer et usundt og ødelæggende samarbejdsmiljø i Region Midt. Hvis du vil bevare bare en lille del af din troværdighed, så er det tid til at komme ud af dit flyverskjul. Det er tid til handling. Spar udgifterne til konsulentbistand. Samarbejdsproblemerne skal løses fra toppen. Og når du har løst det problem, så kan du tage fat på at genansætte de ledere, der er blevet afskediget pga. »såkaldte samarbejdsproblemer«. Du vil derefter se din organisation ændre sig til at blive dynamisk og udviklingsminded til glæde for optimal udredning og behandling af den enkelte patient.