SF støtter et trinbræt i Laurbjerg

18. maj 2020, 12.33

FINANSIERING SF-Favrskov støtter et trinbræt i Laurbjerg. Det har vi gjort i hele forløbet - og det gør vi fortsat. Vi var meget tilfredse med den oprindelige fordeling af udgifterne med ¼ kommunalt finansieret og ¾ statslig finansiering.

Den statslige finansiering forsvandt og dermed også ¾ af finansieringen.

SF i Favrskov har ved flere lejligheder givet udtryk for, at vi gerne vil indgå i dialog omkring mulighederne for finansiering - men det skal være inden for de eksisterende rammer af det eksisterende budget. Trinbrættet skal ikke koste varme hænder og borgernær velfærd - og en eventuel prioritering af et trinbræt i Laurbjerg vil kunne betyde, at andre anlægsprojekter skulle udskydes eller helt droppes.

Det var ikke godt nok for Birgit Liin og Venstre. 100% kommunal finansiering af trinbrættet uanset udgifterne - og alle som tøver eller stiller spørgsmål er urene farisæere, som ikke støtter trinbrættet i Laurbjerg.

Mulighederne for et trinbræt i Laurbjerg er fortsat til stede, og SF-Favrskov støtter fortsat et trinbræt i Laurbjerg, men støtten er ikke betingelsesløst. Etableringen af trinbrættet i Laurbjerg skal ikke være på bekostning af den borgernær velfærd og varme hænder.