Debat: Dårligt politisk håndværk fører til skolelukning i spirende lokalsamfund

26. august 2020, 15.05

SKOLELUKNINGER Undervisnings- og Børneudvalget har med deres indstilling om at lukke Bjedstrup Skole valgt at kaste vores velfungerende, hjertevarme lokalsamfund under (skole)bussen. Vi har stået med åbne arme - konstruktive, løsningsorienterede og dialogsøgende - og har fået en mavepuster som tak, der banker luften ud af den rivende udvikling, vi ser i vores skoledistrikt.

Vi har som børnefamilier investeret vores drømme, økonomi og fremtid i vores lokalsamfund, i forventning om at vores børn kunne udvikle sig i et nært og meningsfuldt fællesskab. Det fællesskab bliver nu taget fra os.

Indstillingen er ifølge udvalget med til at sikre en god økonomi, høj faglighed og lokal forankring i kommunens skoletilbud. Den lokale forankring kan vi naturligvis ikke få øje på i Bjedstrup skoledistrikt, men også den økonomiske og faglige gevinst kan vise sig at være de rene luftkasteller.

Det har man måtte erkende fx i Assens, Arresø, Odsherred, Lolland og Herning Kommune, hvor man i 2019 har genetableret eller delt skoler op i deres oprindelige, mindre enheder blot få år efter de er blevet nedlagt eller lagt sammen.

Det er bekymrende og forstemmende, at Undervisnings- og Børneudvalget har valgt at lukke øjnene for de mange fejl, antagelser og usikkerheder i BDO’s søjletænkende konsekvensberegninger og Cowi’s elevtalsprognoser. Det er simpelthen dårligt politisk håndværk og enhver teoretisk besparelse kan hurtigt blive ædt op af skjulte centraliseringsomkostninger og afledte effekter såsom mindre attraktive lokalsamfund, tab af lokal identitet, tab af indkomstskat grundet ændringer i befolkningssammensætningen, faldende huspriser m.v.

For at føje spot til skade, bliver vores børn - de største ofre for kommunens snæversynede kassetænkning - kastet ud i et årelangt limbo, mens der bygges en ny prestigeskole i Ry. Tidshorisonten er 4-5 år. Det er naivt at tro, at vi kan opretholde det stærke elev-, lærer- og forældreengagementet i overgangsperioden og fortsat tilbyde vores børn den samme, høje kvalitet, i det skoletilbud de elsker og fortjener.

Indstillingen er selvsagt en katastrofe for alle os, som bliver direkte berørt. Men også i kommunens øvrige lokalsamfund bør man med bekymring kigge på indstillings pkt. 11 og lukningen af Bjedstrup og Hylke skoler. Det er et forvarsel om en virkelighed, der før eller siden kan ramme alle de borgere, som bor uden for centerbyerne i Skanderborg Kommune.

Min stemme ved næste valg bliver derfor sat personligt på en samvittighedsfuld og modig politiker, som er villig til at kæmpe for alle de fantastiske lokalsamfund og landsbyskoler, der findes i Skanderborg Kommune. Jo flere jeg kan sætte mit kryds ved, desto bedre.