Der skal TV på patient-stuerne

28. august 2020, 12.27

SUPERSYGEHUS Er flertal i region Midtjylland har desværre sparet samtlige TV på alle patientstuerne på det nye supersygehus i Gødstrup. Man bygger sygehus til mange milliarder, og så har man i 11. time sparet sølle 3 mio. på at indkøbe TV til patientstuerne.

Så i stedet bliver patienterne på det kommende sygehus henvist til at ligge på enestuer og glo ind i en tom væg. Her kan man ellers godt have brug for lidt adspredelse ved at zappe lidt rundt i TV-kanaler. Men nej. En sølle engangsudgift på 3 mio. blev sparet væk. Kun Dansk Folkeparti stemte imod denne groteske besparelse.

Men nu starter budgetforhandlingerne for 2021, hvor det nye sygehus bliver færdig og skal tages i brug. Så nu vil Dansk Folkeparti forlange, at vi afsætter de 3 mio. i budgettet, så der kan komme TV på samtlige patientstuer på det nye sygehus. Der er TV på patientstuerne på alle vores øvrige hospitaler. Hvorfor skal det nye sygehus være det eneste sygehus i regionen, hvor patienterne er overladt til en tom væg, når de er indlagt? Det er ikke rimeligt.

Efter at flertallet sparede TV væk, fik vi trods alt vedtaget en hensigtserklæring i regionsrådet om at få TV efterinstalleret. Nu er tiden inde til at indfri dette løfte, og derfor vil Dansk Folkeparti i region Midtjylland bringe kravet om TV på patientstuerne ind på forhandlingsbordet. Alle antenneledninger er allerede trukket frem til stuerne, og de skal altså nu afsluttes med et TV på hver patientstue.