Kære politikere: Har I ikke glemt nogen?

Udgivet:09. januar 2021, 08.00

Læsetid:2 minutter

Af Peter Sørensen. På vegne af Lev Silkeborg formand

VACCINATIONER Så blev alle beboere og medarbejdere på plejehjemmene i Silkeborg Kommune tilbudt vaccine mod covid-19. Hvor er det fantastisk, at de nu kan se frem mod en tilværelse med langt færre restriktioner og en væsentlig mindre risiko for at blive smittet med corona.

Men der er en anden gruppe borgere, som har delt risiko og restriktioner med de ældre siden 11. marts 2020. Det er mennesker med udviklingshandicap. Der har været periodevise totale nedlukninger på botilbud, hvor mennesker med udviklingshandicap ikke har set deres forældre og søskende i månedsvis. Det har været et massivt indgreb i disse menneskers liv, og mange har ikke forstået hvorfor. Men de svageste skulle være de stærkeste!

Uddannelsessteder og aktivitets- og samværstilbud var lukket fuldstændig fra marts og til sommer - længere end andre skoler og arbejdspladser. Medarbejderne på bostederne har ydet en helt fantastisk indsats og et kæmpe TAK skal lyde herfra for indsatsen på de svære vilkår, I alle har arbejdet under.

Mennesker med udviklingshandicap skal skærmes nu, inden det er for sent!
Peter Sørensen, fmd. Lev, Silkeborg

Vi er utrolig forbløffede over, at mennesker med handicap ikke er nævnt i vaccinationsrækkefølgen. Det eneste vi kan komme frem til er, at det må være en forglemmelse eller manglende viden omkring mennesker med handicap og deres forhold.

Situationen i dag er, at uddannelser og samvær- og aktivitetstilbud fortsat er åbne, hvilket er vigtigt og helt essentielt for en meget stor del af denne gruppe mennesker, men dette indebærer også en høj risiko for, at en eventuel smitte vil kunne blive båret indenfor på, eller rundt mellem botilbuddene i kommunen. I disse dagsaktiviteter mødes mennesker fra forskellige botilbud og er sammen på tværs, derved er det fuldstændig umuligt at kontrollere smitten til de forskellige botilbud, og hjemmeboende mennesker med udviklingshandicap.

Indplacering i vaccinationsrækkefølgen vil naturligvis have en markant betydning for begrænsning af unødvendig sygdom og dødelighed. Ikke kun for borgerne selv, men også blandt personale, deres pårørende og de pårørende til menneskene med udviklingshandicap. En stor gruppe af mennesker med udviklingshandicap har ikke en aldersvarende kognitiv forståelse, og de kan ikke forventes at kunne forstå eller have mulighed for fuldt ud at efterleve retningslinjer som f. eks at holde afstand. Dette krav kompliceres yderligere, da disse borgere også har brug for hjælp til personlig hygiejne og i hverdagssituationer generelt.

Det er veldokumenteret og ikke mindst velkendt, at sygdomme blandt udviklingshandicappede generelt er underrapporterede (kræft, hjerte-kar-sygdomme, sukkersyge m.v.). Derved vil der på dette område være en særlig risiko for fatale forløb for den enkelte. Vaccinationerne dækker ikke 100%, men det er pt. det bedste værn, vi har for denne gruppe mennesker.

Derfor opfordrer Lev Silkeborg jer til hurtigst muligt at tage spørgsmålet op med landets centrale sundhedsmyndigheder.

Mennesker med udviklingshandicap skal skærmes nu, inden det er for sent!

Nu har de været stærke længe nok!

Mere interessant læsning

Mere fra temaet

Se flere

Mest læste

Debat

Se flere

Mest læste på Midtjyllands Avis

Seneste nyt

Se flere