Banearealet: Hold tungen lige i munden

24. februar 2021, 12.47

BYUDVIKLING Skøn på Silkeborg har lagt et visionsforslag frem, der overvinder den barriere, der udgøres af jernbaneterrænet, der i generationer har delt Silkeborg i to dele. Vi takker byrådspolitikerne for en positiv modtagelse og en hurtig politisk reaktion.

I skrivende stund kender vi naturligvis ikke reaktionen fra Banedanmark og Christiansborgs politikere, men vi er dog ret sikre på, at den fremlagte løsning er teknisk gennemførlig.

Så kære politikere i byrådet. Hvis vi i givet fald skal i gang med udnyttelsen af området, så lad den nye bydel, der opstår, være præget af visioner om en smuk og harmonisk bydel

Torben Krath og Steen Konradsen

Foreningens motiver til at fremlægge ideen er at møde to store udfordringer, som vi synes byen fortjener at få løst. Dels den generende forhindring på Christian 8.s Vej, når bommene går op og ned, dels ønsket om en mere harmonisk by, når den nordlige og sydlige del af byen på en naturlig måde smelter sammen.

I vort forslag har vi selvsagt ikke taget specifik stilling til udnyttelsen af det relativt store areal, der pludselig bliver til rådighed, men vi håber på noget smukt byggeri og grønne arealer, der på en harmonisk måde danner overgangen mellem midtbyen/nordsiden af Drewsensvej og Sydbyen.

Læs også
Politiske roser til Skøn på Silkeborg for visionært oplæg
+Abonnement

Vi opfordrer derfor byrådet til at udskrive en arkitektkonkurrence, hvis forudsætning netop skal være den harmoniske overgang.

Det er samtidig et område, hvor byggeudviklerne vil kunne se betydelige økonomiske muligheder. Men byggeudviklere fra nær og fjern har ikke nødvendigvis den samme opfattelse som borgerne af, hvad der tjener byen bedst og skaber den mest harmoniske by. Sporene fra Søtorvet og Fredensgård skræmmer.

Så kære politikere i byrådet. Hvis vi i givet fald skal i gang med udnyttelsen af området, så lad den nye bydel, der opstår, være præget af visioner om en smuk og harmonisk bydel og lad udformningen være præget kun af det, og ikke byggeudviklernes hede ønsker om så mange boligkvadratmeter som muligt.