Vi står fast på aftalen om linjeføringen syd om Lading Sø

Udgivet:15. juni 2021, 12.40

Læsetid:3 minutter

2 år siden

Rute 26 Når vi til gavn for samfundet beslutter at anlægge nye veje og anden infrastruktur, så vil det altid berøre borgere, virksomheder og lokalsamfund positivt såvel som negativt. Det skal ikke afholde os fra at beslutte og anlægge infrastruktur, som vil gøre hverdagen lettere for mange mennesker og gøre samfundet rigere. Vi skal bare sørge for at gøre det ordentligt og ikke holde folk hen i uvished om linjeføringer af vejprojekter.

Derfor har vi nu med dette indlæg, sat en tyk fed streg under, at Socialdemokratiet, Venstre og Konservative står 100 procent fast på den vigtige aftale, der blev indgået for syv år siden: Når hovedvej 26 snart opgraderes, så bliver det med en linjeføring syd om Lading Sø
Niels Flemming Hansen (K), Kristian Pihl Lorentzen (V) og Thomas Jensen (S)

I vores arbejde bliver vi nemlig af og til beskyldt for at stavnsbinde folk, mens vi overvejer forskellige mulige linjeføringer for nye veje. Derfor var det med rettidig omhu, at syv partier i Folketinget i 2014 indgik en politisk aftale, som fastlagde linjeføringen af en opgraderet hovedvej 26 syd om Lading Sø. Det har givet kommuner, borgere og virksomheder på hele egnen mulighed for at planlægge i vished om linjeføringen. Desuden blev der afsat penge til forlods ekspropriering af ejendomme i den fastlagte linjeføring, så ingen blev stavnsbundne.

I 2021 har debatten mildest talt raset. De, der bliver berørt af linjeføringen, har været særdeles aktive for at få en anden linjeføring på forhandlingsbordet i de igangværende infrastrukturforhandlinger. Men vi vil med dette indlæg slå fast med syvtommersøm, at vi står 100 procent ved den politiske aftale fra 2014: Linjeføringen skal syd om Lading Sø.

Forhistorien er, at vi var hele syv partier, Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, SF, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, som efter grundig politisk overvejelse traf beslutning om en sydlig linjeføringen ved Lading Sø. Det gjorde vi på trods af, at Vejdirektoratet rent teknisk havde anbefalet en nordlig løsning. Udslagsgivende for den brede politiske beslutning var, at man med en sydlig linjeføring ville påvirke færrest borgere negativt og at man undgik at adskille naturligt sammenhængende landsbysamfund. Fremadrettet er opgaven, at vi i en kommende infrastrukturaftale vil sikre finansiering af hovedvej 26’s hårdt tiltrængte opgradering. I den forbindelse skal der foretages en opdatering af VVM-undersøgelsen fra 2014 med udgangspunkt i den allerede besluttede linjeføring samt det justerede projektforslag, der er kommet fra Favrskov, Silkeborg, Viborg og Aarhus kommuner. Linjeføringen er fastholdt, fordi der siden 2014 ikke er dukket noget afgørende nyt op, som kunne påvirke valget af linjeføring. Men vi er fuldt ud bevidst om, at der er natur og borgere, som bliver berøres af linjeføringen syd om Lading Sø. Det er en vigtig opgave for Vejdirektoratet at sikre en så skånsom gennemførelse af projektet som overhovedet muligt.

Som folketingspolitikere har vi en fælles opgave med at sikre tillid til de beslutninger, som der tages på tværs af partiskel på Christiansborg. Når en linjeføring er blevet fastlagt med en bred politisk aftale, så skal borgere kunne stole på dette. Ellers hører alting op. Derfor har vi nu med dette indlæg, sat en tyk fed streg under, at Socialdemokratiet, Venstre og Konservative står 100 procent fast på den vigtige aftale, der blev indgået for syv år siden: Når hovedvej 26 snart opgraderes, så bliver det med en linjeføring syd om Lading Sø.