Regionsdirektørens citatfusk

1. oktober 2020, 13.00

Foto: Jakob Stigsen Andersen

SYGEHUSSAGEN I Danmark er vi heldigvis vant til, at den offentlige forvaltning generelt foregår på et højt etisk og moralsk niveau. Beklageligvis må det konstateres, at der i Region Midt igennem det sidste år har kunnet iagttages afvigelser fra denne praksis, desværre ikke kun i enkeltstående tilfælde.

Denne uacceptable udvikling blev især kendt i offentligheden med hele Fredberg-sagen, hvor hospitalsledelsen og direktionens adfærd var præget af letsindig omgang med sandheden - dette hermed udtrykt i en urban tone. De sidste eksempler på denne moralske deroute er, at der rejses mistanke (MJA 24.09 20) om at regionsrådsformand Anders Kühnau i henhold til Forvaltningsloven misbruger regionens hjemmeside til at tilsvine en politisk modstander. I henhold til loven skal hjemmesiden være politisk neutral. Adfærden burde være en sag for Ankestyrelsen, der fører tilsyn med kommuner og regioner.

Det er jo i øvrigt et brud på regionsrådsformandens sædvanlige holdning, nemlig den at han helst skal være i flyverskjul og ikke deltage i en politisk debat om regionens drift, og da slet ikke nu, hvor problemerne hober sig op.

Det nyeste tilfælde af uacceptabel adfærd præsteres af regionsdirektør Pernille Black Hansens udtalelser om behandling af patienter med lungecancer, hvor hun begår direkte citatfusk, der kun kan opfattes som et forsøg på at vildlede borgerne.

Erik Kristensen

Det nyeste tilfælde af uacceptabel adfærd præsteres af regionsdirektør Pernille Black Hansens udtalelser om behandling af patienter med lungecancer, hvor hun begår direkte citatfusk, der kun kan opfattes som et forsøg på at vildlede borgerne.

Regionsdirektøren hævder, at Sundhedsstyrelsen hele tiden har forlangt, at »mistanke om cancer ikke kan gradbøjes« eller sagt med andre ord, at lægerne ikke kan opstille forskellige diagnostiske muligheder i en prioriteret rækkefølge, hvor cancer måske er en svag mulighed og tilrettelægge undersøgelsesprogrammet herefter. Hvilket alle læger i hele kongeriget gør og altid har gjort. Hvilket i øvrigt også indgår i undervisningen på universitetet. Hun hævder, at alle skal i cancerpakken. Hermed antyder hun tillige, at borgerne er ubegavede, for alle kan jo gå på nettet og læse Sundhedsstyrelsens udgivelse af »Pakkeforløb for Lungekræft, 2018« afsnit 2.1.1. side 5, hvor der eksplicit står, at ved patienter over 40 år med et relevant tobaksforbrug i kombination med en række ukarakteristiske symptomer »bør lægen overveje« cancerpakken, og ikke at lægen »skal« sende patienten i cancerpakken med deraf følgende risici. Med andre ord indiskutabelt citatfusk. At hun så tillige benytter regionens hjemmeside til at politisere er vel også på grænsen til misbrug af hjemmesiden i henhold til Forvaltningslovens krav om politisk neutralitet.

Læs også
Regionen har handlet rettidigt på retningslinjer om lungekræft

Det konspiratoriske spørgsmål er, om regionsdirektøren virkelig selv har skrevet et så uheldigt indlæg, eller har hun blot lagt navn til? I så tilfælde hvem er så den egentlige skribent? Svaret blæser i vinden - men mange af os har formentlig et bud.

Hvad mon den næste uhyrlighed bliver fra regionens side?