Mindeord: En afholdt broder er gået bort

19. februar 2021, 12.00

Erling Jensen.

MINDEORD: På vegne af Dansk Broder Orden Silkeborg har Niels Jacobsen skrevet følgende mindeord over Erling Jensen:

Onsdag den 10. februar fik brødrene på arbejdssted Silkeborg den triste meddelelse, at vores Broder Erling Jensen var afgået ved døden.

Når døden med sin kolde, men stærke hånd har borttaget en af vore medbrødre, er det smerteligt for brødrene på arbejdssted Silkeborg, men endnu mere smerteligt for familien, der har mistet en ægtemand - far - svigerfar og morfar.

Broder Erling Jensen blev et led i vores kæde 4. marts 2013 og gennemgik med flid opgaven for at blive en god broder og et stærkt led.

Den 1. januar 2019 blev han indsat som vores Arbejdssteds Ledende Mester, en opgave han løste med stor flid og akkuratesse.

Erling Jensen var meget afholdt blandt brødrene, grundet hans rolige væsen kunne han begå sig med alle og havde altid tid til en snak.

Med broder Erlings bortgang har vi mistet et stærkt led i vores kæde.

Kære familie, kære brødre Æret være broder Erling Jensens minde.