Elbiler er også biler - og de løser ikke klimakrisen

30. september 2020, 12.03

KLIMAET Lad os se det i øjnene: Vores gigantiske bilpark er en meget stor belastning for klimaet. Samtidig er det en udbredt holdning, at biler er lig med vækst, og vækst er nødvendigt for at kunne understøtte vores samfund, sådan som vi har skruet det sammen. Derfor er det også et mantra, at da bilerne er en nødvendighed, så er løsningen flere biler - herunder elbiler.

Og ja, elbiler forurener mindre, men faktisk ved man ikke, hvor meget det egentlig hjælper. Elbiler er fortsat klimatunge at fremstille, og i det samlede CO2 regnskab hjælper selv 1 mio. biler ikke afgørende.

Det egentlige problem er, at der er for mange biler. Det skader klimaet, og det skaber mere trængsel i vores byer. Bare se på vores egen by Silkeborg, hvor et af vores store fællesproblemer er, hvor vi skal gøre af alle de biler, som trænger sig på. Ifølge de seneste beregninger fra Vejdirektoratet, vil der være 600.000 flere biler på de danske veje i 2030. Blandt andet fordi vores transportvaner tilsiger, at vi altid skal bruge bilen, og at familier er begyndt at anskaffe bil nummer to, tre og fire.

Og ja, elbiler forurener mindre, men faktisk ved man ikke, hvor meget det egentlig hjælper. Elbiler er fortsat klimatunge at fremstille ... Det egentlige problem er, at der er for mange biler

Bjarne Petersen, Cyklistforbundet

Oven i det betyder vores hang til biler, at vi bevæger os for lidt med store omkostninger for vores egen sundhed og for vores sundhedssektor. Derfor bør der både på nationalt og lokalt plan gøres en kæmpe indsats for at få færre biler på vejene. Desværre er det, det modsatte, der sker. Veje og parkeringsanlæg bliver hele tiden udvidet - med flere biler til følge.

Et af midlerne til at vende den udvikling ville være at få flere til at cykle på arbejde, uddannelsessted, til indkøb på afstande under 5-10 km. Over en trediedel af alle bilture er på under 5 km. Allerede nu bliver der på lokalt plan arbejdet på det, men det burde opprioriteres endnu mere. Det er et problem, som ikke kan løses lokalt, men burde reguleres meget mere fra regering og statens side. F.eks. kunne man honorere borgere, der tager cyklen i stedet for bilen med et befordringsfradrag.

Et andet middel ville være, at gøre det mere attraktivt at dele biler. En delebil erstatter 6-7 privatbiler, og det vil være en rigtig god løsning for mange. Lokalt og nationalt burde dette fremmes med økonomi og kampagner.

Den kollektive trafik er blevet groft udsultet igennem mange år på bekostning af privatbilismen. Mens det nærmest er blevet billigere og billigere at købe bil og brændstof, er det faktisk rigtig dyrt at tage toget. Det koster i nærheden af 200 kr. at tage toget retur til Aarhus. Det er ikke svært at forstå, at mange vælger bilen.

Med andre ord er der masser af værktøjer, som ikke bliver brugt tilstrækkeligt for at afhjælpe klimakrisen, og det er ekstremt bekymrende, når man tænker på hvor stort et problem, det rent faktisk er. Når vi ser på samfundets effektive indsats mod corona, har vi lært, at det godt kan lade sig gøre at vende en uhensigtsmæssig udvikling.