Gudenåens oversvømmelser ødelægger truet natur

Udgivet:23. januar 2021, 08.00

Læsetid:1 minut

Foto: Jakob Stigsen Andersen

Af Frands Lauritzen. Gl. Kongevej 34 Kongensbro

2 år siden

GRØDESKÆRING Når man gennemgår udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området Gudenå og Gjern Bakker, opdager man, at ud af de 14 naturtyper, der findes i Natura 2000-området, er der 10 naturtyper, der ødelægges eller lider skade, og 4 der nyder fordel af for høj vandstand.

Af disse 10 skadelidte naturtyper, er der 4, der er prioriteret natur, og 3 af disse prioriterede naturtyper har lidt stor skade de sidste 15 år. En ikke prioriteret naturtype er helt forsvundet.

Hvis man virkelig vil naturens bedste, og bevare så mange forskellige naturtyper som muligt, er det nødvendigt, at der kommer maksimum kvoter på sommervandstanden ... Den eneste naturtype, der vil blive presset ved dette tiltag, er grøden i vandløbet. Det er ikke en prioriteret eller truet naturtype
Frands Lauritzen

Hvis man virkelig vil naturens bedste, og bevare så mange forskellige naturtyper som muligt, er det nødvendigt, at der kommer maksimum kvoter på sommervandstanden.

Ikke nogle teoretisk beregnede elastikkvoter, men nogle indhuggede eller nagelfaste maks kvotemærker, der ikke levner plads til forsinkelser af nødvendige tiltag som f.eks. grødeskæring, fjernelse af spærrende træer eller, om nødvendigt, sænkning af vandspejlet i Tange Sø.

Den eneste naturtype, der vil blive presset ved dette tiltag, er grøden i vandløbet.

Det er ikke en prioriteret eller truet naturtype, og i følge rapporterne fra åsynet, trives grøden godt, uanset om der er skåret grøde 1, 2 eller 3 gange i løbet af sommeren.

Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 49 Gudenå og Gjern Bakker kan findes på Silkeborg Kommunes hjemmeside under Natura 2000-handleplan 2016-2021.