Dårligere tandplejetilbud til børnene i Thorning

23. december 2020, 12.32

TANDPLEJE Flere forældre til børn i Thorning skoledistrikt har den 17/12-2020 modtaget et brev fra kommunen angående at aftalen mellem Silkeborg kommune og børnetandplejen i Thorning ophører den 1 januar 2021. Derfor vil kommunen fremadrettet tilbyde børnetandpleje i nærområdet, hvilket vil sige at børn fra Thorning, skal til at køre til Kjellerup, Ans eller Silkeborg for at komme gratis til børnetandpleje.

Vi som hidtil har benyttet tandplejen i Thorning til vores børn har dog stadig mulighed for at vælge tandpleje andre steder eksempelvis i Thorning, men er barnet under 16 år vil der være en egenbetaling på 35 %

Som borger i Thorning mener jeg, at vi må støtte op om vores lokale tandlæge, da jeg kan være bekymret for, at der på længere sigt ikke vil være en tandlæge i Thorning grundet de mange børn, der nu forsvinder fra praksissen.

I brevet mangler jeg svar fra kommunen på, om de pr. 1 januar 2021 fragter børnene i taxa til og fra tandlæge eller om de mener, at det skal stå for forældrenes egen regning?

Eller skal vi der bor i yderområderne straffes, så forældrene skal til at tage fri for at få deres børn til tandpleje? Hidtil har de største af børnene i Thorning ellers selv kunne smutte over til tandlægen på gåben.

Endvidere ser jeg at en mulig konsekvens af den ovenstående løsning kan blive, at der er børn som udebliver fra det årlige tandeftersyn og dermed får helbredsmæssige problemer, hvilket jeg mener vil være meget uheldigt.

Har man som borger spørgsmål til brevet, skriver Silkeborg kommune, at man selvfølgelig er velkommen til at kontakte kommunen, men hvad hjælper det ? Når de i brevet skriver, at de træffes igen fra den 4. januar 2021 og aftalen ophører den 1. januar 2021.