DET ER DIT VALG - KV21

Så slap katten ud af sækken

23. oktober 2021, 08.04

ÆLDREOMRÅDET Kommunens udgift pr. 80+ årig er i nuværende byrådsperiode reduceret med 10%! Endelig fik vi sort på hvidt, hvordan byrådets opprioritering af børneområdet er finansieret.

Det meget omtalte løfte fra valgnatten i 2017 kan med lidt god vilje siges at være holdt, det må anerkendes.

Forbedringen på børneområdet er i stort omfang finansieret ved at servicen for ældre har fået et »gok«. Basta! Det er vi mange, der har haft mistanke om længe

Niels Lomborg

I sin tid var det umuligt at få nogen til at fortælle, hvor pengene skulle komme fra; bl.a. var Steen Vindum helt tavs. Efter 8 måneder barslede han dog med en »strategi«, der mest bestod i vækst, tilflyttere og en række forhåbninger. Bare folketallet voksede nok, ville alt være løst! Borgmesteren må åbenbart opfatte f.eks. vores store nabo mod øst, Aarhus, som et rent paradis på jord. Følges tankegangen, vil det måske være en ide at søge optagelse i Aarhus eller evt. fusion med Viborg!

For mig betyder politisk ordentlighed bl.a., at man vedstår sig sine prioriteringer. Og ikke, som f.eks. d`herrer Vindum og Brødsgaard i et læserbrev fra 22/4 forsøger at bortforklare. Eller gentagne gange, frækt og fejt prøver at tørre problemerne af på Ældreudvalget.

Forbedringen på børneområdet er i stort omfang finansieret ved at servicen for ældre har fået et »gok«. Basta! Det er vi mange, der har haft mistanke om længe.

Prioriteringen i sig selv er helt fair, hvis det nu en gang er ens politik. F.eks. De Radikale, som mig bekendt ikke har vist nogen som helst interesse for ældre mennesker.

Hvis ældre skal sikres den værdige behandling, der burde være en selvfølge, må et bredt flertal finde sammen om en genopretning. Med eller uden De Radikale.

Der skal sluges kameler hist og pist, men flere centrale aktører kender vi som særdeles duelige i den kunst, når der er gode poster at hente. Det vigtige for mig som almindelig borger er ikke hvem, der besætter hvilke poster, men derimod hvad posterne vil blive brugt til.

Indlæser debat