Åbningstider i akutklinikken

Udgivet:05. oktober 2022, 09.39

Læsetid:2 minutter

Af Annette Roed og Hugo Nielsen Henholdsvis regionsrådsmedlem (S) og formand for Socialdemokratiets partiforening i Silkeborg

AKUTKLINIK I Region Midtjylland er der, som i mange andre regioner, udfordringer inden for akutområdet på både de økonomiske og personalemæssige områder.

Det gør, at vi som politikere i regionen har bedt administrationen om et overblik over, hvilke forhold der skal spille sammen inden for akutområdet, for at der er et sammenhængende og sikkert akutnetværk for os som borgere.

Vi er som politikere også meget optaget af, at arbejdsforholdene for de medarbejdere, der arbejder i akutområdet i et meget intensivt miljø, sikres gode arbejdsforhold, sådan at vi kan rekruttere flere medarbejdere og holde på de medarbejdere, vi allerede har.

I den forbindelse skal vi også kigge på, om vi bruger ressourcerne rigtigt, også i akutklinikkerne. Men samtidig med dette har vi det politiske mål, at den centralisering, der er sket de seneste mange år, skal vendes om, sådan at der er flest mulige sundhedstilbud tæt på, hvor vi bor.

Det betyder, at vi skal se på, hvilke opgaver der kan løses i akutklinikkerne, i sundhedshuse og i de kommende nærhospitaler.

Læs også
<span>Efter møde:</span> Akutklinikkens åbningstid i Silkeborg er stadig uvis <span>Efter møde:</span> Akutklinikkens åbningstid i Silkeborg er stadig uvis
Læs også:
Efter møde: Akutklinikkens åbningstid i Silkeborg er stadig uvis

Sundhedsstyrelsen kom tidligere på ugen med deres faglige anbefalinger, og der lægger de op til en lang række »bør« og »kan«-funktioner, som sikkert også får afsmittende virkning på, hvilke opgaver og tilbud, der er kommer til at skulle være i akutklinikkerne.

Samtidig er der forhandlinger i gang med de praktiserende lægers organisation om vagtlægeordningen, som også kan påvirke, hvilke opgaver akutklinikkerne skal løse - og hvornår.

Alle disse nødvendige forudsætninger for at træffe politiske beslutninger om, hvilke opgaver der skal løses hvor i akutområdet, er altså endnu uafklarede eller under afklaring.

Og alle de forhold kan være med til at definere, hvilke opgaver og behandlinger, der skal ligge i akutklinikkerne.

Så det er på ingen måde det rigtige tidspunkt at reducere åbningstiderne i akutklinikkerne, og da slet ikke i Silkeborg med det befolkningsgrundlag, vi har.

Vi skal sikre et tæt netværk, som hænger godt sammen for patienternes skyld, også med de tilbud, som er i kommunen.

Derfor kæmpede jeg, Annette, i mandags for, at forslaget tages af bordet, og jeg er glad for, at de øvrige medlemmer af hospitalsudvalget bakkede op om det, sådan at vi kan sende en utvetydig indstilling til forretningsudvalget om det.

Læs også
Regionen forringer akutklinikken udenom kommunen Regionen forringer akutklinikken udenom kommunen
Læs også:
Regionen forringer akutklinikken udenom kommunen

Indlæser debat