Tange Sø og vandrammedirektivet

23. marts 2021, 12.48

Tange Det er altid svært, når modstandere ikke benytter ens betydninger af ord i forvaltning af det benyttede sprog. Det er netop de forslag om Tange Søs fremtid, der er fremlagt - bl.a. fra Danmarks Naturfredningsforenings side (DN) - et glimrende eksempel på. DN mener stadig uændret, at vandrammedirektivet (VRD) dikterer, at Tange Sø skal tømmes, hvilket ingenlunde er tilfældet. Fisketrapper er ikke en uacceptabel eller ildeset løsning. Den nuværende er oven i købet godkendt af fiskebiologiske kredse, som har tilsynet. Og dette til trods foreslået fjernet og erstattet med en vision af nyt omløb med oplevelser til benefice for vandrefisk og turister og til at betale uden at skulle spare et nyt sygehus væk. Et flot dialogresultat - serveret på et sølvfad, men man så det ikke med de anvendte briller, som manede VRD frem.

Når fælles mål ønskes i EU-regi benyttes to ord: direktiv og forordning.

Direktiv: er et bindende retsakt - men kun bindende i det tilsigtede mål, og det enkelte land må selv bestemme, hvordan målet nås og ved hvilke midler direktivet gennemføres.

Forordning: er en instruktion eller »kogebog«, som SKAL følges i alle tekniske forhold og metoder for at nå målet.

DN mener stadig uændret, at vandrammedirektivet (VRD) dikterer, at Tange Sø skal tømmes, hvilket ingenlunde er tilfældet

Verner Gorridsen

Interesserer man sig lidt for opbygningen af EU, fremgår det med al tydelighed, at disse definitioner er anvendt helt bevidst, da medlemslandene ikke har ens indenrigsstrukturer og muligheder. Så alt må være entydigt og klart.

Vedr. Vandrammedirektivet er det både bevidst døbt med dette navn samt yderligere forsynet med kommentarer, der oplyser, at var det nødvendigt på oprettelsestidspunktet at benytte denne eller hin metode eller teknik for at nå målet (energiproduktion uden kul grundet Første Verdenskrig), skal disse i dag vurderes efter en blidere skala end vanligt. Tange Sø/Tangeværket falder netop inden for denne ramme (benævnt stærkt modificeret overfladevandområde i VRD). EU´s mål er ikke at hindre eller stikke en kæp i hjulet for vedvarende el-produktion. Faktisk er målet at fremme den produktionsform. I dag producerer vandkraft ca. 18% af energiproduktionen.

Udover nævnte forhold, er det også et faktum: Fjernes Tange Sø reduceres biodiversiteten betragteligt, hvilket næppe er ønskeligt - selv om laksen bliver hilst velkommen. Ornitologien bliver fattig i forhold til nu - mildt sagt

For få år siden var der uenighed mellem to østeuropæiske EU-stater (Ungarn og Rumænien, vistnok): I Ungarn havde man nybygget en vandkraftstation nær grænsen til nabolandet, som klagede over faldende fangsttal for fisk og forlangte »Tangeværket« nedlagt. Sagen endte hos EU, som afsagde dommen: Vandkraftstationen skal bibeholdes, da den rene strømproduktion på sigt er mere værd for klimaet end de aktuelle fangsttal.

Folketinget blev orienteret om sagens afgørelse.

Med reference til to rosværdige læserbreve i MJA 19.3. af Kornbek og Nilsson kan man ane, at det er først nu krigens vigtigste slag står. Jeg håber, at Lea Wermelin er korrekt og alsidigt orienteret.

Indlæser debat...