Kom så Silkeborg

4. december 2021, 08.02

MEDARBEJDERMANGEL Morgennyheder på P1. 30/11 havde et interview med en social-/sundhedsudvalgsformand fra Struer, som fortalte at Herning / Holstebro / Struer og Lemvig havde besluttet, at deres sosu-studerende skulle få 12-13.000 kr, hver måned. Der var også andre tiltag med sigt på at gøre det attraktivt at studere (og forhåbentlig bosætte sig) i disse kommuner. Gode mentor ordninger / flere tilbud på studiet og projekter om Youtube-videoer om faget - også gerne i samarbejde med fagforeningen FOA.

»Produktions-virksomheden« af meget vigtige “»specialister« på omsorgsområdet nu og fremover, skulle støttes og faget »tales op«. Der skulle arbejdes for at øge respekten for arbejdet / indsatsen for at medvirke til et bedre og mere værdigt liv for ældre og syge medborgere.

Ansatte der således igen, igen presses til ekstra slid - og måske hverken har tid til frokost, toiletbesøg og dagligt må gå hjem med følelse af utilstrækkelighed - har krav på værdsættelse og belønning

Jette Krarup

Hvor er det skønt at høre, at nogen har forstået nødvendigheden af at gøre noget her - og så faktisk handler på det. At det konstant påvises, at der er for få medarbejdere, dårlige arbejdsforhold og dermed dårligere behandling af nogle ældre motiverer måske ikke vildt til dette erhverv.

Så kunne Silkeborg kommune ikke gøre noget tilsvarende, for at fastholde / tiltrække flere til studiet (og ligeledes for pædagoger!) ?

Når mange i hjemmeplejen og på plejehjem er og har været overbelastet længe og flere bliver langtidssygemeldte grundet arbejdspresset, hvad gør man så for at fastholde den eksisterende arbejdskraft?

Hver gang der afsættes penge til og opslåes stillinger, der ikke bliver besat ... burde man da »drysse« de ikke brugte penge rigeligt ud over dem, der jo så har knoklet det ekstra og manglet kollegaer / hænder til at tage fra og kollegialt støtte, hver måned!

Opgaven omkring børn, ældre og syge medborgere er jo den samme uanset om normeringerne / stillingerne kan besættes eller færre må gøre arbejdet.

Ansatte der således igen, igen presses til ekstra slid - og måske hverken har tid til frokost, toiletbesøg og dagligt må gå hjem med følelse af utilstrækkelighed - har krav på værdsættelse og belønning.

At arbejde for at sikre en værdig behandling af ældre og syge forudsætter en værdig og respektfuld behandling af dem der skal varetage arbejdet. Aflønning må svare til arbejdet og være med til at sikre fastholdelse af nuværende arbejdskraft.

Kom så Silkeborg - der er brug for en indsats her - vi er mange, der er og bliver afhængige af den!

Indlæser debat