Et godt og solidt budgetforslag er sendt i høring

10. oktober 2019, 12.16

BUDGET Byrådet i Favrskov Kommune har nu sendt udkast til budget 2020 i høring.

Det er et rigtig godt budget, hvor der takket været økonomiaftalen med den nye regering samlet set er 11,3 mio. mere til service og 11,9 mio. ekstra til anlæg. Det har betydet, at vi har kunnet lave et budgetforslag, hvor vi har kunnet imødekomme en stor økonomisk udfordring på 10 mio. på handicap- og psykiatriområdet, uden at lave voldsomme besparelser.

For Socialdemokratiet har det været vigtigt at understøtte den grønne dagsorden. Dette er sikret med midler til øget skovrejsning samt indsatser for biodiversitet og klima.

Derudover havde vi stillet forslag om en optimeret indsats, målrettet udsatte børns skolegang. Dette element vil indgå i en samlet prioritering inden for en afsat pulje til børne- og skoleområdet.

Vi har også et forslag med, rettet mod talentforløb for de allerdygtigste skolelever i folkeskolen.

På anlægssiden havde vi foreslået en cykelstiforbindelse mellem Hadsten og Hadbjerg, som der er enighed om skal udmøntes i 2021.

Ellers er det på anlægssiden store projekter som om- og tilbygning af Sløjfen, vuggestuer, nyt idrætsanlæg i Søften og en stor renovering af Tungelundsskolen, der fylder godt. Det er store projekter, som vil komme mange borgere til gavn.

Alt i alt er det et godt og solidt budgetforslag, der nu er sendt i høring. Vi ser frem til at læse høringssvarerne.