Himmelbjerget: Farvel til Labland - goddag til??

Udgivet:10. november 2020, 12.31

Læsetid:3 minutter

Illustration fra Lablands helhedsplan for Himmelbjerget.

Af Frede Johannesen. Cand. scient geologi, Emborgvej 45, Ry

3 år siden

HIMMELBJERGET Det er patetisk eller, hvis vi skal blive i Lablands teatralske sprogbrug, måske nærmere tragisk-komisk, at de vil forklare deres exit som resultat »af en gal mands værk« assisteret af en håndfuld »selvbestaltede eksperter«.

Det falder dem åbenbart ikke ind, at de er vraget, fordi deres helhedsplan afspejler en total disrespekt for Himmelbjergets natur-og kulturhistorie og dets karakter af nationalt folkeligt erindringssted. Det er endnu mere patetisk, at de i deres bagklogskab fjerner sig fra fakta.

I Midtjyllands Avis kunne man efter lanceringen af helhedsplanen læse. »Kommunal-ekspert: Forkert rækkefølge i Himmelbjerg-sagen. Byrådet skulle have startet med et inspirations-borgermøde frem for at købe et forslag til en helhedsplan, mener kommunalforsker Roger Buch.« Så kommunal-eksperten opfatter tydeligvis, ligesom vi andre, ikke helhedsplanen som et debatoplæg, som Labland her efterfølgende påstår. Helhedsplanen blev ved lanceringen ikke en eneste gang omtalt som et debatoplæg el. idékatalog

I Politikens nudanske ordbog betyder plan, »et detaljeret handlingsprogram«. Som eksempel nævnes netop helhedsplan. I Lablands plan om Himmelbjerget brugtes helhedsplan mindst 25 gange. Et landskabsarkitektfirma, den daværende styregruppe, økonomiudvalget, byrådet, den daværende direktion og stabschef havde ifølge det fremlagte materiale henholdsvis indstillet, anbefalet og godkendt en helhedsplan i den »tro«, at den bare var et idékatalog. Og hvornår er byrådet begyndt at godkende nogle idéer?

Så »inddragelse af forskellige interessenter« sker nok i morgen. For det er vel ingen lov, at Skanderborg Kommune ikke lærer af sine fejltagelser
Frede Johannesen

Debatoplæg/idékatalog og plan er altså næsten modsatrettede ord. Det er derfor vi har forskellige ord. Sproget betyder faktisk noget.

Labland har altså ikke alene solgt en ubrugelig plan. De har tydeligvis heller ikke ydet kommunen en fornuftig rådgivning forud for lanceringen. Det er ikke meget Skanderborg Kommune har fået for deres mange gode kroner.

Labland har dog i deres patetiske exit efterladt et udsagn, der vel er sigende for hele deres tankegang, nemlig at vi, der ikke bifalder deres plan, betragter Himmelbjerget som en del af vores friværdi. Den har jeg ikke lige tænkt på før. Men hvorfor ikke - Søhøjlandet er pga. naturen et attraktivt område. Det afspejles i de høje huspriser. Så ja, Himmelbjerget er en del af vores friværdi. Men hvis man køber Lablands præmis, så mener de altså omvendt, at det er helt i orden, at hele oplevelsesindustrien skal have snablen nede i naturherlighederne og borgernes friværdi.

En ny begyndelse, - eller ...

Alt det er jo heldigvis historie nu. Søhøjlandets Turistforening er blevet til Foreningen Søhøjlandet, der ifølge sine vedtægter forpligtiger sine medlemmer på en bæredygtig udvikling.

Helhedsplanen er taget af bordet. Der er kommet en ny borgmester. Der er kommet en ny styregruppe. Der blev afholdt en workshop på Himmelbjerggården den 11.09.2019, der mundede ud i et forståelsespapir, hvor der på den sidste side bl.a. står: »For at realisere visioner og ideer i dette forståelsespapir er det nødvendigt at danne stærke partnerskaber med både lokal og national forankring. Det er med afsæt i disse partnerskaber, at der skal indgås yderligere dialog med de fonde, som måtte se en interesse i at være med til at udvikle et nationalt klenodie og en enestående fortælling«.

Så er der en liste over potentielle partnere sluttende med »Aktive borgere og foreninger, f.eks. Folkets Bjerg, borgerforeninger«. Det var opfattelsen, at der på og efter workshoppen på Himmelbjerggården var skabt en konsensus om samarbejde /borgerinddragelse og åbenhed i den kommende proces. Mange har haft store velbegrundede forventninger i det mindste om en orientering om denne proces. Hvornår? Hvordan? Hvem? Partnerskaber??

Det var derfor en stor overraskelse for mange, at Frands Fischer efter næsten et års larmende tavshed til orientering udsendte en pressemeddelelse til deltagerne i workshoppen om, at kommunen har indledt et samarbejde med Realdania.

Dette kan ikke umiddelbart opfattes som en ny begyndelse med samarbejde og åbenhed. Men måske tager jeg fejl for pressemeddelelsen slutter:

»Processen går nu i gang med at finde en egnet rådgiver, som udover at lave undersøgelsen også kommer til at forestå inddragelse af forskellige interessenter i processen. Det forventes, at resultaterne kan præsenteres for Byrådet i forsommeren 2021.«

Så »inddragelse af forskellige interessenter« sker nok i morgen. For det er vel ingen lov, at Skanderborg Kommune ikke lærer af sine fejltagelser.