Hovedgaden i Bryrup: Det sku’ vær’ så godt men ...

4. december 2019, 12.25

Foto: Mette Andersen

TRAFIKSIKKERHED »Det sku’ vær’ så godt men nu’ det faktisk skidt«. Sådan lød omkvædet i en sang fra 1935. Den handlede om drømme, der ikke blev indfriet. Det blev de heller ikke i Bryrup med den gennemførte trafiksanering.

I 2015 bevilligede Silkeborg Kommune 400.000 kr. til trafiksanering af Hovedgaden i Bryrup.

På et efterfølgende borgermøde stod det klart, at cykelstier og allé-træer blev der ikke råd til i første omgang. Men der var et klart flertal for en løsning med en form for byport samt bygrænseheller i nord og syd og to vejchikaner inde i byen. Stemning var god, endelig skete der noget - troede vi.

En chikane af en helt anden slags kom i vejen. Silkeborg Forsyning lancerede få dage efter et stort kloakrenoveringsprojekt, som skulle gennemføres i byen. Timingen var elendig. Men naturligvis var det fornuftigt at lave jordarbejdet før belægningen. Nye fortove og vejbelægningerne skulle så retableres på Forsyningens regning.

Lokalrådet pressede på for at få en cykelsti med i den nye plan. Kommunen havde en ambitiøs cykelhandlingsplan, og vi havde lokalt et ønske om en cykelsti til Katrinedal. Det gamle ønske fra Bryrup Skole om sikre skoleveje for eleverne var kun blevet større med tiden.

Noget må være gået galt i den endelige planlægning. At den valgte flisebelægning blev valgt af driftsmæssige hensyn er svært at forstå. Økonomiske hensyn er mere sandsynlige. Silkeborg Forsyning var vel forpligtiget til at renovere de opgravede veje til samme standard som tidligere? Det er tydeligvis ikke sket.

Lokalrådet har ganske rigtigt haft en dialog med kommunen om cykelstiens udformning. Men vi påpegede flere gange, at bredden på én meter ikke var tilstrækkelig. Slet ikke for børn så tæt på kørebanen med skarpe granitkantsten. Vi nævnte også at Birkebos nye sofacykler har en sporvidde på 90 cm! Derfor ville det have været langt bedre med en cykelsti i fuld bredde og et smalt fortov. Den løsning ses flere steder i Aarhus. Det er bedre at gå på en cykelsti/asfalten, end at cykle på fortovet.

Parkeringsproblemet i den sydvestlige del af Hovedgaden blev aldrig løst. Det alt for brede fortov gør, at parkerede bil kommer for langt ud mod kørebanen til gene for trafikken, men også for beboerne på stedet. En løsning ville være at reducerede det 3,5 m brede fortov på dette sted og lave opmærkede parkeringsbåse i plan med vejbanen ud for de berørte ejendomme.

Vi håber at Plan- og Vejudvalget påtager sig ansvaret for problemerne og udbedrer indlysende fejl og mangler - i givet fald ender det med, at blive godt til sidst.