Nye toner - men holder det i byrådet?

28. november 2020, 08.00

BEVARINGSVÆRDIGT Ifølge Rune Kristensen og Dorthe Jensen fra Socialdemokratiet, skal der ny fokus på arkitektur og bevaringsværdige bygninger i kommunen.

Nye toner fra partiet, som i oktober sidste år stemte for at nedrive den gamle dommerbolig. Partiet som ikke ville købe politimesterboligen for 20.000 kr. af Erhvervsstyrelsen!

Partiet som i det store hele, har sluttet fuldt op omkring bolig- og udbygningspolitikken, og i fin overenstemmelse med borgmesterens og Hans Okholms ambitioner.

Men bedre sent end aldrig. Måske de nye toner fra partiets nyvalgte borgmesterkandidat, har sendt ringe i vandet. Det tegner lovende, at man nu vil kigge med andre øjne på den kulturhistoriske værdi, som visse bygninger i kommunen besidder.

Man kunne passende starte med at redde justitskvarteret i Silkeborg fra nedrivning, og bevare det som er en stor del af byens kulturarv:

»Bygninger med værdierne 2-4, er de bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie, og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler indenfor deres slags«. Betegnelsen er fra Slots- og Kulturstyrelsen på en skala med 9 som dårligste. (De to nævnte bygninger er i klasse 4, selve politistationen i klasse 3.)

Det vil imidlertid blive en stor opgave, at overbevise andre byrådskollegaer om dette. For den umiddelbare opbakning vil kun være fra Enhedslisten, sandsynligvis Dansk Folkeparti, og nok Claus Løwe, som nu er blevet SF’er ... Deroverfor står den radikale, én måske to medlemmer af SF, og formodentlig konservative - i hvert fald partiets venstremedlem! Borgmesterpartiet og dens proselytter vil givetvis køre på automatpilot som hidtil, og kun tænke vækst.

De to socialdemokrater omtaler også den vedtagne arkitekturpolitik. Men jeg kan godt være bekymret for hvem, der skal tolke kriterierne ... Hidtil har de fleste ikke interesseret sig for æstetik og arkitektur. Og der har været angst for at stille krav til bygherre, hvorfor man har godkendt fantasiforladte byggerier, og trådt hinanden over tæerne i bare ivrighed efter vækst.

Jeg kan håbe på, at man i fremtiden vil skele til de boligudviklere og arkitekter, som dog også findes i byen, og som glimrer sig ved deres byggeri og prospekter.