Byggeri: Søtorvets historiske forvandling

30. juli 2019, 12.59

ARKITEKTKONKURRENCEN Da Silkeborg i 2010 udskrev en arkitektkonkurrence om det nye Søtorv, blev der også mulighed for at borgerne kunne indsende ideer.

Et af kommunens spørgmål til borgerne var, hvorledes udnytter vi det offentlige område mod søen bedst muligt?

Arkitektkonkurrencens vinderprojekt kunne man åbenbart ikke finde investorer til, selvom det levede op til oplægget om et grønt, bæredygtigt byggeri med lav bebyggelse, variation og kvalitet.

I samlingen af ideer fra borgerne (www. soetorvet.dk) er meningerne meget forskellige om, hvorledes det fremtidige Søtorv skal se ud.

Selvom der ikke var nogen vindere, var et forslag udarbejdet af Peder Størup, der repræsenterede de fleste af forslagsstillernes meninger, det smukkeste.

Kortfattet lyder hans forslag:

• Der etableres et stort sammenhængende parkområde ...

• Lav bebyggelsesgrad så torvet kan blive byens rekreative og kulturelle nerve ...

• Parken skal understøtte og styrke Silkeborgs position, som den grønneste og mest attraktive bosætning ...

• Der er lagt stor vægt på, at der skabes forbindelse mellem Papirfabrikken, åen, havnen, midtbyen og Langsøen ...

Hans forslag og visualiseringen af hans projektforslag med byggeri, der harmonerer med parken og en smuk glaskuppel, der kan anvendes til museum, botanisk have, restaurant, kulturhus eller videncenter for grøn energi, ville være det byens fremtidige borgere var bedst tjent med. Et sådant projekt kommer Silkeborgs skatteborgere, mæcener og fondsmidler til at betale og selvom det var visionært og ville tjene borgernes interesser på sigt, blev projektet hengemt.

I stedet lykkedes det en stor investor at få godkendt et byggeprojekt af Silkeborg Kommune på byens bedst beliggende, centrale grund med attraktive lejligheder med søkig, der bliver lette at sælge til velstående danskere.

På nuværende tidspunkt har man kun arkitekternes visualiseringer af byggeriet at forholde sig til, og det lover ikke godt. De enkelte ejendomme bliver sikkert pæne - især hvis der vælges lyse sten - men den relativ tætte bebyggelse af ejendommene virker for bombastisk og byggeriets placering øger forureningen og trafikken i midtbyen og området med parkering i jordniveau.

Byggeriet kan måske godt overraske »de gamle sure mænd og brokkehovederne« ved at området ned mod Remstrup Å, bliver meget grønt, rekreativt og gangvenligt for ældre mennesker.

Men løbet er kørt og nu kan Silkeborgs borgere håbe på at projektet bliver bedre end det ses på visualiseringerne.

Naboerne i Havnehusene, Papirfabrikken og det gamle cafeliv langs Remstrup Å, har tabt for altid og må leve med det massive byggeri.