De ældre skal ikke betale prisen

1. august 2020, 08.00

ÆLDREOMRÅDET Netop nu kører der en heftig debat på ældreområdet om normeringer og økonomi. Eksempler er kommet frem - hvor plejen af ældre demente borgere ikke har været i orden. Eksemplerne er ikke fra Silkeborg Kommune, men giver anledning til at få en diskussion og politisk opmærksomhed om plejen af de ældre og normeringer på plejecentre.

Vi skal i Silkeborg Kommune holde fast i »Det gode hverdagsliv«. Omsorgen og plejen af de ældre borgere skal være på plads. Vi skal ikke ende der, hvor kulturen skrider og arbejdsmiljøet bliver så presset, at det går ud over de ældre.

Derfor ser vi også med bekymring på den budgetudfordring, der venter i 2021 på 28-29 mio. kr. på ældreområdet.

I Silkeborg Kommune er der udfordringer med at rekruttere personale og særligt uddannet personale. I juni 2020 var der 1.273 ansatte indenfor Silkeborg Kommune på ældreområdet. Et fald på 6 procent fra året før. Det giver anledning til at sætte fokus på området, og til at se på om antallet af ansatte passer til de opgaver, der skal løses.

Vi forslår derfor, at samarbejdet med Social- og Sundhedsskolen intensiveres for at finde løsninger, der skal sikre, at flere motiveres til at uddanne sig indenfor Social- og Sundhedsområdet.

Velfærd og pleje af vores ældre handler rigtig meget om økonomi. Men, det handler for os om ældre mennesker, der har brug for pleje og omsorg. Hvor der er tid til at drage den nødvendige omsorg og til at skabe rammerne om det gode hverdagsliv, tid til sang og aktivitet. Det handler om mennesker og ikke kun om den faglige og praktiske pleje.