Skær grøden - betal bøden

15. september 2020, 12.17

Foto: Jakob Stigsen Andersen

GRØDESKÆRING Ja, så blev der endelig skåret grøde i Gudenåen på strækningen Resenbro-Kongensbro, godt gået, og vandet er da vist også sunket mindst 25 cm fra 25/8 til 8/9.

»Skal« der være lidt kritik, mener jeg, der kunne være skåret mere tæt på kanterne i begge sider af åen, så der kunne blive endnu mere gennemstrømning. Det kunne så være en opfordring til kommunen, næste gang der skal skæres grøde på strækningen, så vandstanden ikke står så højt, at den ødelægger flere træer i statsskoven langs Silkeborg Langsø, ja på hele strækningen fra Silkeborg til Kongensbro, og sidst men ikke mindst ingen vand i bygninger. Så en kæmpe stor opfordring til kommunen, skær grøden i åens fulde bredde, blæs på alle trusler om kritik og anmeldelse.

Dem fra de grønne organisationer har nok aldrig fået deres private ejendom ødelagt af vand fra åen.

Hvis de kan udskriv nogen bøde(?), må hver skatteyder i Silkeborg Kommune give f.eks. en halvtresser i skat til betaling af den. Hvis der er cirka 70.000 skatteydere i Silkeborg Kommune, giver det cirka 3.500.000 kr. Det må da række et stykke tid til bøder.

Ja, en stor opfordring til kommunen, skær grøden flere gange om året og betal hvad det koster.