Fem dømte terrorister på tålt ophold går frit omkring

10. juni 2021, 11.52

UDREJSECENTER Forleden kunne man læse i de danske medier, at fem terrordømte udlændinge, som er udvist fra Danmark, render frit rundt, fordi de nægter at rejse hjem til deres oprindelseslande. En af dem er en somalisk mand, der forsøgte at slå bladtegneren Kurt Westergaard ihjel. Så det er altså ekstremt farlige terrorister, som den socialdemokratiske regering og et folketingsflertal ønsker skal rende frit rundt i det danske samfund.

Sagen er den, at vi i Dansk Folkeparti har foreslået at placere det yderst kontroversielle og af alle fortidige såvel som fremtidige naboer, uønskede udrejsecenter, på Grønland. På Grønland er der en ledig, tidligere flådebase ved navn Grønnedal i isolerede omgivelser. Der kunne de udvisningsdømte passende henslæbe tilværelsen under overvågning af uddannet personale. På den måde ville de ikke være til fare eller gene for andre end sig selv. Desværre virker regeringen alt andet end optaget af danskernes sikkerhed, så problemet synes derfor politisk uløseligt.

Min opfordring til Mette Frederiksen: Sørg nu for at skåne borgerne i det jyske og resten af vores tætbefolkede land for det problem. Send de udviste kriminelle hjem, og indtil de sidder i flyveren mod hjemlandet - til Grønnedal, hvor de ikke generer andre mennesker.

Indlæser debat...