En spændende sæson venter - den kommer til at stå i økonomiens tegn

4. juli 2020, 08.00

PRESSET Det økonomiske pres på velfærdsområderne i Silkeborg Kommune er stort, og der skal en benhård prioritering til for at skabe balance i kommunens budgetter i 2020 og 2021.

Det er den opgave, vi i Socialdemokratiet står overfor, og som vi skal være med til at løse. Et af de afgørende argumenter er at sikre et afbalanceret budget, hvor kernevelfærden prioriteres.

Det må ikke blive dem, der har mindst i vores samfund, der skal betale prisen for den økonomiske ubalance.

Udfordringerne er ikke få. Allerede nu er der oplistet budgetudfordringer for 2021:

• Vej- og trafik: Merbetaling for indtægtsnedgang til Midttrafik. Takstreduktion på udeservering.

• Kultur, fritid og idræt: Momsudfordring på 1,2 mio kr. (selvejende haller).

• Børn og unge: Dagplejeområdet, ca. 4 mio. kr. Familie, børn og handicap, 7,4 mio. kr.

• Socialområdet: Rapport fra BDO viser en budgetudfordring i 2021 på 37 mio. kr.

• Arbejdsmarkedsudvalget: Forberedende Grund Uddannelse (FGU), 3 mio. kr.

• Ældre og Sundhed: 28-29 mio. kr.

Budgetudfordringer der samlet rammer ca. 70 mio. kr. og skal arbejdes med i den budgetfase, som starter op efter sommerferien, når byrådet mødes til budgetseminar.

Samtidig er budgettet for i år i ubalance og skal håndteres efter sommerferien med et udspil fra borgmesteren. Det er derfor en politisk sæson - der kommer til at stå i økonomiens tegn og sidste udkald for dette byråd for at få skabt balance i kommunens økonomi.

Vi må aldrig igen stille os selv i en situation, hvor udgifterne overstiger indtægterne. Det betyder, at der skal skabes løsninger i fællesskab for ikke at havne i den opbremsning, der ramte Silkeborg Byråd i 2010-2011.