Hvordan sikrer vi en sammenhængende kommune og udvikling i landdistrikterne?

19. november 2020, 11.31

KOMMUNEPLAN Mange af Silkeborg kommunes borgere bor i en lang række mindre landsbyer på omkring 200 indbyggere eller mindre, i det åbne land eller i skovområder. Disse ti procent af kommunens borgere var ikke en del af kommuneplanen, som blev sendt i høring.

Da forvaltningen på det offentlige møde præsenterede kommuneplanen for Bryrup skoledistrikt lød det således: »Kommuneplanen prioriterer udvikling i Bryrup«.

Der er tale om kommunens sydligste del, området syd for Salten Å, med Horsensvej og Løndal i øst og til fem km vest for Hovedvej 13 og Hjøllund. I dette område bor borgerne i Bryrup med skole, børnehave og plejehjem og Brugs, samt de mindre lokalsamfund, Hjøllund med købmand, Vrads med borgerdrevet butik, Løve, Velling, Katrinedal og Vinding samt borgere i det åbne land og skovene. Sådan ca. ligeligt fordelt.

Det er vores håb at kommunalbestyrelsen vil sikre, at denne del af kommunens befolkning, fremadrettet kan genkende sig selv som en del af kommunen

Erik Markvad

Lokalrådets høringssvar er en opfordring til kommunen, at planudvalg en gang årligt skal udarbejde en redegørelse til kommunalbestyrelsen om situationen i de mindre byområder, landsbyer og det åbne land.

Redegørelsen bør bl.a. indeholde:

• Befolkningsudvikling og konsekvenser for områdets folkeskole - tiltag til bosætning og nye udstykninger

• Tomme huse

• Trafikale forhold og den kollektive trafik

• Respekteres »ingen gennemkørsel af lastvogne uden ærinde« og »ingen motorvej gennem landsbyen«

• Bredbånd- og mobiltelefondækning

• Forvaltning af stilleområder

• Outdoor aktiviteter

Det er vores klare opfattelse, at dette fravær af kommunal interessevaretagelse af befolkningen i landsbyer, mindre lokalsamfund og beboelse i det åbne også gør sig gældende i hele kommunen.

Det er vores håb at kommunalbestyrelsen vil sikre, at denne del af kommunens befolkning, fremadrettet kan genkende sig selv som en del af kommunen.