Nye supermarkeder i Ry og Låsby?

23. februar 2021, 11.06

AFTALEBRUD? Den 18. november 2020 blev både Miljø- og Planudvalget og Økonomiudvalget endelig enige om at igangsætte lokalplanlægningen for et nyt sammenhængende detailhandelsområde omfattende bl.a. området omkring Netto, SuperBrugsen og Uno-X i Ry. Vejen var dermed banet for en ny Rema 1000 på adressen Brunhøjvej 2 (Uno-X-grunden).

Faktisk er det meget usikkert, om der nogensinde kommer et supermarked på Brunhøjvej 2, for de røde politikere ønsker tilsyneladende ikke at stå ved den aftale, som vi ellers var enige om 18. november

Anders Rosenstand Laugesen (V)

Dette var en vigtig beslutning og et politisk kompromis efter næsten tre års tovtrækkerier mellem det røde byrådsflertal og primært Thomas Cordtz (K) og jeg i økonomiudvalget. Cordtz og jeg har i mere end tre år kæmpet hårdt for et nyt supermarked på fx Brunhøjvej 2 i Ry, men vi har mødt meget modstand fra byrådets røde partier, der tilsyneladende ikke ønsker et nyt supermarked i Ry.

Her godt tre måneder efter de omtalte politiske beslutninger, må jeg desværre konstatere, at lokalplanlægningen for et nyt supermarked på adressen Brunhøjvej 2 alligevel ikke er igangsat som aftalt. Faktisk er det meget usikkert, om der nogensinde kommer et supermarked på Brunhøjvej 2, for de røde politikere ønsker tilsyneladende ikke at stå ved den aftale, som vi ellers var enige om 18. november, og som bl.a. blev omtalt i Midtjyllands Avis 20. november (fx via citater fra Claus Leick og undertegnede). Byrådsflertallet vil nu arbejde videre med andre planer, som ikke er i overensstemmelse med kompromiset den 18. november.

Efter min mening er det trist og uforståeligt, at byrådsflertallet med Fischer og Leick i spidsen nu begiver sig ud på en slingrekurs i denne sag. Det er sådan noget, der gør, at erhvervslivet med rette bliver skuffede over kommunen og fx lader os falde 30 pladser - som det er sket - i DI’s erhvervsklimaundersøgelse. Jeg ved helt konkret, at dele af erhvervslivet regnede med beslutningen den 18. november og har lavet aftaler om grundovertagelser som en konsekvens af denne aftale.

Mit håb er, at vi fremover behandler erhvervslivet bedre og hurtigst muligt får skabt plangrundlaget for en Rema 1000 på Brunhøjvej 2. Borgmesteren må i øvrigt sikre, at de demokratisk trufne beslutninger respekteres, og han må derfor sikre, at lokalplanlægningen igangsættes som aftalt.

Læs også
Beslutning om Rema i Ry presser på
+Abonnement

Der er i øvrigt indleveret et meget spændende projekt omhandlende et nyt supermarked nær motorvejsafkørslen i Låsby. Det er mit håb, at vi også hurtigst muligt får skabt rammerne for denne nye butik, så også borgerne i Låsby kan få et større vareudbud.