Decentralisering - grib bolden

27. februar 2021, 08.05

DECENTRALISERING Statsminister Mette Frederiksen fortalte i sin nytårstale bl.a. om at der skulle ske en decentralisering i Danmark på forskellige områder - bl.a. sundhedsvæsnet. Det skulle være lettere at være dansker.

Jeg vil derfor opfordre vore lokale politikere til at gribe denne bold, og være med til at skubbe på, så vi også i Silkeborg får glæde af denne decentralisering. Jeg vil foreslå, at man kraftigt arbejder på to fronter.

Jeg vil derfor opfordre vore lokale politikere til at gribe denne bold, og være med til at skubbe på, så vi også i Silkeborg får glæde af denne decentralisering

Poul Berggreen

Det første må helt klart være en udvidelse af Regionshospitalet i Silkeborg, så vi igen får tilført fødeafdeling og en fuld funktionsdygtig akutskadestue. Herved sparer patienter transportomkostningerne til at skulle køre til Viborg. Patienter og fødende får hermed også større tryghed, ved at kunne få hurtig hjælp. Samfundet får også miljømæssige fordele heraf, da vi så ikke længere har patienter, ambulancer samt sygeplejersker/læger kørende mellem Silkeborg og Viborg.

Det andet jeg vil foreslå er, at Silkeborg igen bliver tildelt selvstændig retsfunktion, med byret, fogedret m.v. Her vil der også være store miljømæssige og personlige besparelser, for private, jurister, erhvervslivet samt for Politiet.

Disse ændringer, vil også medføre forøgede arbejdspladser til Silkeborg.

Det vil samtidig også medføre nogle meget lette høstede klimaforbedringer, idet det ville nedsætte trafikken til Viborg Ret og regionshospitalet i Viborg voldsomt. Der er i forvejen meget trafik på denne rute, og alle aflastninger kan kun komme alle til gode.

Jeg vil selv gøre hvad jeg kan politisk for at presse på, men håber også andre vil være med til at italesætte disse tiltag på aktuelle steder.