Tak, tak, tak, tak

9. maj 2020, 08.00

FYRINGSSAGEN Først og fremmest tak til Ulrich Fredberg for enestående faglig dygtighed og for engageret og fremragende lederskab på Silkeborg sygehus.

Dernæst en stor tak til et begejstret og engageret personale, der altid imødekommende venligt, dygtigt og præcist sørger for kompetent og omsorgsfuld behandling og betjening af os patienter.

Endvidere en rigtig stor tak til ledere på Regionshospital Silkeborg, der trods risiko for at gøre sig upopulære i regionsrådets topledelse loyalt bakker op om Ulrich Fredberg og pure afviser at medvirke til enhver form for kritik af Regionshospital Silkeborgs ledelse og funktion.

Silkeborg Sygehus er med 7 kåringer som landets bedste mindre hospital Region Midtjyllands succeshistorie, som burde give anledning til stor ros og anerkendelse fra regionsrådets ledelse i stedet for en komplet malplaceret kritik og fyreseddel til Ulrich Fredberg.

Enhedslistens medlem af Regionrådets forretningsudvalg, Else Kayser, oplyser i JP Aarhus den 2. maj, at Regionshospitalet er »et udviklingshospital«, selv om spareplaner og økonomiske dispositioner i perioder mere har tydet på, at det blev betragtet som et afviklingshospital. Kun Ulrich Fredbergs utrættelige og veldokumenterede redegørelser for svigtede løfter om bevillinger og urimelige besparelser for at tilgodese andre hospitaler i regionen har forhindret de værste nedskæringer.

Et udviklingshospital bør være et sted, hvor man har fantasi og dygtighed til at prøve nye veje i behandlingen af sygdomme, og dette har man med meget stor succes gjort med hensyn til lavdosis CT-scanning, hvor alle statistikker viser, at Regionshospital Silkeborg har været i stand til at opdage langt flere diagnosticerede tilfælde af lungekræft i det tidligste stadie, nemlig 37 %, hvor landsgennemsnittet kun er 20 %.

Hvis et hospital skal kunne fungere som udviklingshospital bør det imidlertid også have kompetence til at forsøge noget nyt og frihed til at ytre sig om resultaterne.

Og når resultaterne er så fremragende som ved lavdosis CT-scanning bør regionsrådet hejse flaget og hædre de ansatte i stedet for at obstruere afdelingens arbejde og fyre den ansvarlig leder og dermed kvæle alt initiativ og al begejstring.

Derfor skal det sidste tak reserveres til den eller de personer, der sørger for, at den regionsledelse, der har fyret Ulrich Fredberg og dermed forringet og fordyret hospitalsvæsenets kræftbehandlingsfunktion og frataget lungekræftpatienterne en overordentlig fordelagtig undersøgelsesmulighed, hurtigst muligt udskiftes og at Ulrich Fredberg genansættes.

I denne forbindelse var det tilfredsstillende at læse i Midtjyllands Avis den 30. april, at læge, tidligere sundhedspolitisk ordfører for Venstre gennem 23 år og nuværende regionsrådsmedlem, Jørgen Winter, der har betegnet mødet, hvor Ulrich Fredberg blev fyret, som rystende, pinligt og beskæmmende for demokratiet. Jørgen Winther udtaler til avisen, at han skammer sig over Region Midt, og at han vil forfølge sagen med afskedigelse af Ulrich Fredberg, og det bør vi alle bakke op om, hvis vi vil bevare vort dejlige hospital.