Nordskovvej og de sidste støjværn

5. maj 2021, 13.04

STØJGENER Jeg anerkender, at Nordskovvejen bliver flot, men lyt nu til de sidste få ønsker.

Nordskovvejen blev besluttet af et stort flertal i byrådet.

Jeg er endnu ikke er overbevist om den samfundsmæssige nytteværdi af de mange millioner til vejen.

Jeg tænker, at støjværn over åen og videre til Christian 8´s Vej mod syd var et oplagt emne til årets budgetforlig.Lad os nu få udbedret de sidste mangler, så vi kan få den flotte vej vi alle kan være tilfredse med

Peter Nyegaard Jensen (V)

Når det er slået fast, så synes jeg faktisk, at de tekniske løsninger er flotte og velvalgte. Generelt falder anlægget flot ind i naturen, og vi får en rigtig flot ny adgangsvej til Silkeborg. Ikke mindst er passagen over åen mellem de gamle jernbanebroer og med granitsten mod åen flot lavet. Tak for det!

Jeg tænker også, at man har valgt gode støjdæmpende foranstaltninger på Århusbakken, ved Tranevej, langs Via og langs kolonihaverne på Århusbakken.

I fortsættelse af lørdagens artikel i MJA om støjværn langs kolonihaverne på Århusbakken, så tænker jeg, at man naturligvis også får styr på den helt naturlige »forgrønning« af værnet.

Selvfølgelig skal støjværn langs kolonihaverne midt i Danmarks Outdoor Hovedstad ikke stå meterhøjt som skinnende blank væg.

Ved byrådsmødet den 26. april behandlede vi bl.a. en forhøjelse af budgettet til Nordskovvejen med yderligere 8,5 mio. kr.

Inden mødet havde jeg en forhåbning om, at udvidelsen af projektets økonomiske ramme var for anlæg af de sidste manglende støjværn over åen og mod syd. Den strækning, hvor borgere mod syd helt uden støjdæmpende virkning fra parkerede biler, vejtræer osv. i 2-3-4 meters højde ser direkte ind på kørebanen og over åen, hvor intet stopper støjens udbredning.

Desværre viste det sig, at beløbet var tillægsbevilling for generelle budgetoverskridelser i det komplekse projekt. Nuvel, i forbindelse med, at vi tidligere indgik en anden politisk aftale, blev jeg forsikret om, at der var styr på støjdæmpende foranstaltninger over åen og mod syd. Det var der så ikke, men eftersom den højtrangerende politiker, der kom med forsikringen, er en ordholdende hædersmand, så bliver der naturligvis rådet bod på den smutter.

Læs også
Kommunen om støjskærme: Det er ikke pænt, men det virker
Abonnement

Jeg tænker, at støjværn over åen og videre til Christian 8´s Vej mod syd var et oplagt emne til årets budgetforlig.

Lad os nu få udbedret de sidste mangler, så vi kan få den flotte vej vi alle kan være tilfredse med.