DET ER DIT VALG - KV21

Nordvest - helhedsplan og ambitioner

18. september 2021, 07.46

NORDVEST-OMRÅDET Der har sænket sig en dyne af institutionsplaner over Nordvest området efter nedrivningen af Nordre Skole.

På mange måder er det logistisk hensigtsmæssigt at have plejeinstitutioner og bofællesskaber liggende geografisk tæt placeret … så ligger de jo heller ikke i vejen andre steder.

Men efter Deltagerlistens mening er ambitionerne for området for små.

Fx er der i de fire scenarier for helhedsplan Nordvest, som byrodet fik præsenteret 30.08, ikke indtænkt bevarelse af Nordvestbadet. Det der på nysilkeborgensisk hedder Svømmecenter NordVest.

Blot et minimum af ambition ville tænke synergi mellem handicapsvømning, forskellig vandterapi, og pensionistsvømning ind i en sådan helhedsplan. »Kunderne« er jo lige i området

Økonomi kommer jeg til.

Lidt flere ambitioner ville indregne børne- og skolesvømning. Børn og seniorer har meget at give hinanden, når de får mulighederne. Deltagerlisten kan godt se, at der bliver mindre plads til rækkehuse i kvarteret, når Nordvestbadet bevares, men rækkehuse bygges der i rigt mål andre steder i kommunen, så panikken er overskuelig.

Bevarelsen af svømmefaciliteterne fondsfinansieres, oprettelse af en selvejende institution er før set i Silkeborg.

Det eneste, der reelt bør kunne spænde ben for det projekt, er mangel på politisk vilje.

Tænker vi fodboldbanen på Langelinie ind i helhedsplanen, så kan området bag Nordre Skoles gamle gymnastiksale formes som et motionsloop. Der er efter mine egne observationer flere gang- og løbemotionister end boldspillere i området allerede nu.

Sluttelig omdanner vi det grønne område ved Sølystvej/Ravnholtsvej til en minibadestrand, så kommer der også liv der.

De politikere, der i sin tid kaldte byggeriet af plejeboliger til psykisk handicappede for et løft af området, vil juble over ovenstående ambitionsniveau.

Indlæser debat...