Op og ned på saunadebatten

Udgivet:27. marts 2023, 11.55

Læsetid:3 minutter

Af Johan Brødsgaard (R). Formand for kultur- fritids-, outdoor- og idrætsudvalget i Silkeborg Kommune

2 måneder siden

SAUNA Vinterbadning og saunabrug er populært i Silkeborg og omegn. Det er positivt, men det har også kastet en større debat af sig i forhold til brugen af saunaen ved Østre Søbad.

Der er særligt tre pointer, der går igen, som jeg gerne vil knytte et par ord til.

1. Silkeborg Kommune vil ændre en aftale, man selv har indgået.

Det er korrekt, at man administrativt har indgået en aftale med Almindwellet (AW) om drift af saunaen, da denne åbnede. Nu har saunaen, og de mange brugere, så været igennem de første par sæsoner. Dermed er det også rimeligt at genbesøge denne aftale og vurdere, om alt er, som det skal være.

Silkeborg Kommune har en aftale med AW om at drive en sauna, ikke om at udbrede en særlig »vinterbadekultur«, som det bliver argumenteret med fra flere medlemmers side.

Vi synes, det er fantastisk, at flere vinterbader i Almindsø - og ligeledes benytter saunaen. Det må være succeskriteriet, ikke måden hvorpå man gør det. Derfor skal vi kunne acceptere, at man kan være saunabruger - med eller uden badetøj.

2. Kun få ønsker nye regler.

Ifølge repræsentanter fra saunaklubben ønsker kun ganske få medlemmer at ændre reglerne, så badetøj er velkomment. Der bliver igen og igen henvist til, at kun ét medlem ønskede denne ændring på foreningens generalforsamling. Det gør så, at jeg undrer mig - for hvorfor ikke give plads til denne ene, eller de ganske få, der ønsker at bære badetøj i saunaen? Læser man debatten på foreningens egen Facebook-side, så er antallet dog højere. Begge dele bør man respektere.

Der bliver også henvist til, at forvaltningen i Silkeborg Kommune kun har fået én henvendelse om reglerne for saunaen, men politisk har vi nu fået flere. Og så følger vi politikere naturligvis også den offentlige debat - både på sociale medier og i avisen - hvor flere giver udtryk for, at de ønsker at kunne bære badetøj i saunaen.

Det er muligt, at det er et mindretal, der ønsker det, men det er vel også et politisk ansvar at skabe plads til dette mindretal?

Vinterbader, Heidi Møller, turde at stille sig frem og tale om sine oplevelser i saunaen, og det har hun fået mange øretæver for. Jeg hører desværre også fra flere, som ikke ønsker at stille sig frem i debatten på grund af den debatkultur, som nogle medlemmer omkring klubben har skabt.

3. Medlemmerne har sagt ja til retningslinjerne.

Et argument, der klinger hult er, når man skal høre om, at alle +2500 medlemmer har accepteret retningslinjerne om ikke at måtte bære badetøj, da de meldte sig ind.

Det er således, at AW sidder på al tiden i saunaen, så folk er indirekte tvunget til at skrive under, hvis de overhovedet ønsker at benytte saunaen. Det er ikke fair.

Oprindeligt herskede der en større forståelse for de, der bar badetøj, men ved at italesætte disse (ifølge foreningen) få medlemmer, så har man selv skabt en konflikt ud af det rene ingenting.

Hvad så nu?

I denne uge drøfter det politiske udvalg de fremtidige retningslinjer - og flertallet taler for, at alle skal være velkomne. Badetøj eller ej.

Indlæser debat