Mange fine ord - men hvad med ressourcerne?

4. december 2021, 08.03

PLEJEHJEM Desværre har en familie oplevet at Gødvad Plejecenter har svigtet deres mormor pga. mangel på faglighed og omsorg. De fortæller, at mormor tabte sig, og at hun blev ked af det efter indflytning. De fortæller også, at hospitalet efter et fald, gør opmærksom på vægttab og at mormor efter udskrivelse plages af smerter. Det påtales, at ledelsen ikke tager initiativ til faglige plejetiltag og at personalet stopper med at give smertestillende medicin fordi mormor er konfus.

Det undrer mig, at plejecenteret ikke har iværksat ernæringsplan, hvilket kommunen prioriterer i det kommunale tilsyn, hvor politisk valgt tilsynsførende vurderer, at praksis for gældende ernæringsvurdering er indført på samtlige plejecentre i Silkeborg Kommune.

For mig at se, har det nuværende Sundheds- og Ældreudvalg kun haft fokus på at promovere sig selv politisk via »Det gode hverdagsliv på Plejecenter«, i stedet for at se på fakta og ressourcemæssigt serviceniveau

Charlotte Palm

I den forbindelse må jeg stille spørgsmål til tilsynets validitet?

Samtidig er det fakta, at personalet ikke må stoppe med at give medicin jf. ordination. Og jeg går ikke ud fra, at dette er sket - for så er loven vedr. ordinationsret overskredet, hvilket skal have konsekvenser.

Men hvor er samarbejdet blevet af - er der overhovedet afstemt forventninger ifm. indflytning og ændret almen tilstand? Havde mormor en kontaktperson på plejecenteret, som dannede relationer med både hende og familien?

Min mangeårige erfaring med ældre i plejebolig siger mig, at samarbejde og relationer er vigtigt og giver anledning til individuel, kvalitativ pleje og omsorg. Samtidig er det vigtigt med en løbende kommunikation og i mange tilfælde, at ledelsen deltager og understøtter relationerne. Men den seneste historik om kommunens ældrepleje giver desværre anledning til spørgsmålet; om man fra politisk side overhovedet har stillet ressourcer til rådighed for at danne relationer?

For mig at se, har det nuværende Sundheds- og Ældreudvalg kun haft fokus på at promovere sig selv politisk via »Det gode hverdagsliv på Plejecenter«, i stedet for at se på fakta og ressourcemæssigt serviceniveau.

Læs også
Rystede udvalgsmedlemmer efter kritik af plejecenter: Hvorfor har vi ikke hørt noget?
Abonnement

»Alle de fine ord«, som bl.a. formanden for seniorrådet siger; - Det har politikerne ikke levet op til!

Samtidig findes der så mange ledelseslag, at det bliver svært for nærmeste leder at tage det konkrete ansvar.

Læs også
FOA om plejehjemskritik: Arbejdspres kan føre til forråelse
Abonnement

Det håber jeg, at det nye byråd tager til efterretning. For det handler om mennesker, der har behov for faglig og professionel pleje og omsorg og ikke om, at der er så mange ledelseslag som muligt, og at den enkelte politiker kan sætte navn til fine værdibeskrivelser!

Læs også
Udvalgsformand: Den gode kultur må ikke smuldre
Abonnement
Læs også
Vred seniorrådsformand om plejesagen fra Gødvad: Politikerne må tage ansvar
Abonnement

Indlæser debat