Haller er ikke ens og politik er ikke enkelt

13. januar 2021, 12.32

HAL-TILSKUD Byrådet har forsøgt at fordele tilskud til selvejende haller på en rimelig måde.

Det er imidlertid ikke lykkedes:

1. Alle haller vil beholde det, de har og derudover have del i merbevillingen til området.

2. Byrådets beslutning blev:

- 10% trækkes fra nogle med god drift, og

- 10% gives til andre, der mangler driftskapital.

Det er det, man kan kalde en »bogholder-løsning«, hvor politikerne ikke tør tage de nødvendige beslutninger.

Resultatet blev utilfredsstillende for alle, idet man tager fra dem, der er i god drift, og giver for lidt til dem, der mangler til driften.

Det er det, man kan kalde en »bogholder-løsning«, hvor politikerne ikke tør tage de nødvendige beslutninger

Ejvind Rasmussen

Det er en noget forenklet fremstilling, men alligevel ...

Udgangspunktet er, at hallerne ikke er ens og bruges til mange forskellige slags sport og kulturelle formål.

Uden at påstå, at det er nemt, synes løsningen at være, at bevillinger sker efter godkendelse af budgetter, handleplaner og regnskaber, dog således:

- at der gives merbevilling, hvis diverse budgetterede aktiviteter kan godkendes, og

- at der reduceres i bevillingen, hvis der er ting, der ikke kan godkendes.

Hallerne er egentlig en slags kulturhuse, hvor aktiviteten kan/vil svinge fra år til år, hvorfor en fast fordeling i forhold til antal indbyggere/brugere eller lignende vil være meget problematisk og uretfærdig.

Støtte til hallerne er særdeles vigtig, da de er pulsen i lokalområdet.

At byrådet giver støtte til anlæg og vedligehold er udmærket, men »himmelråbende«, når man samtidig savner midler til driften i et par haller endda overkommelige beløb.