I Skanderborg er jorden flad og læringen synlig!

Udgivet:20. december 2016, 11.47

Læsetid:2 minutter

Af Niels Jakob Pasgaard Niels Bohrs Allé 7, Galten. Forælder, lektor, cand.pæd. i filosofi

6 år siden

DEBAT Skanderborgs borgmester Jørgen Gaarde giver i avisen d. 16. december udtryk for, at kritikken af Skanderborg Kommunes satsning på Synlig Læring skulle være en »hetz«. Det er pinligt, at borgmesterens argumentation ikke rækker længere, og at han ikke tager kritikken alvorligt. Det må da være det mindste, han som borgmester kan gøre for vores børn?

Den hårde kritik af konceptet og Skanderborgs satsning herpå, har bl.a. været fremført af lektorer fra Aarhus Universitet og andre med baggrund i den pædagogiske forskning. Det skulle man tro var et kvalitetsstempel, men i Skanderborg er det åbenbart det modsatte. I hvert fald opfordrer formanden for Børne- og Undervisningsudvalget Frands Fischer til, at man ikke lytter til kritikken. Og nej, hvad skulle forskere da også vide om deres felt? Det må undre, at man i Skanderborg lytter helt ukritisk til en forsker fra den anden side af jorden, mens man afviser det, der kommer fra forskere, som er placeret i nabokommunen. I mine ører lyder det ikke, som om vore lokale politikere ønsker at blive klogere, men nærmere som om de vil have lov at blive i deres egen tro: Jorden er flad, Synlig Læring er godt! Uanset hvad onde tunger måtte hævde!

Hvis man så blot havde gjort sig den ulejlighed at evaluere på om konceptet er gavnligt, kunne man til nød forsvare million-udskrivningen. Men evalueringen er gennemført af de samme mennesker, som har solgt konceptet til kommunen, og den har udelukkende fokuseret på, om konceptet anvendes. Det er dét, John Hattie kalder en »stunning success«. Men virker det? Giver det mening for lærere og elever? Det har man ingen systematisk viden om.

Mens kritikerne forsøger at trænge igennem til politikere og forvaltning, kører showet videre. Senest har kommunen inviteret forældrene til kommunens småbørn til en tema-aften om dagtilbuds-konceptet »At lære at lære«. Her skal en engelsk direktør belære forældrene om, hvordan de kan give deres 0- til 6-årige børn effektiv »feedback« i hjemmene. Ja, indoktrineringen starter tidligt, og den når helt ud i hjemmene! Det er ubehageligt at være vidne til.

Jeg ville, som forælder til et barn i kommunens dagtilbud, foretrække at man inviterede nogle danske lektorer!