Angreb på de unges frie valg

14. juni 2021, 12.50

Foto: Steen Brogaard

GYMNASIERNE Det ser sort ud for fremtidens gymnasieelever. Kommende gymnasieelever i de større byer skal fremover tvangsfordeles efter deres forældres indkomst. Dette indgreb i elevernes frie valg strider imod mine og Venstres liberale værdier. Jeg har stor tillid til, at de unge selv er i stand til at træffe deres uddannelsesvalg på et oplyst grundlag.

Regeringen og de øvrige røde partier har desværre ikke samme tillid til de unge, da det i en ny politisk aftale fremgår, at det offentlige er bedre i stand til at træffe beslutninger på de unges vegne. Renlivet socialistisk formynderi.

Venstre forlod forhandlingerne, da det stod klart, at de røde partier ville fjerne det frie valg for de unge. Her går vores røde streg. Ja til frit valg. Nej til socialistisk formynderi

Kristian Pihl Lorentzen

Når gymnasierne i de større byer ikke længere skal anstrenge sig for at tiltrække elever, er der risiko for, at kvaliteten forringes. Desuden øges risikoen for mindre motivation blandt eleverne samt større frafald, når unge de unge ikke oplever at komme ind på deres drømmegymnasie, som passer til deres behov og ønsker.

Selvom Venstre forlod forhandlingerne, formåede vi alligevel at præge aftalen positivt. Jeg er glad for, at Venstre fik sikret en bedre økonomisk taxametermodel for landdistriktsgymnasierne. På trods af Venstres vigtige aftryk på den nye aftale, så mangler der fortsat midler til de små gymnasier i landdistrikterne. Det vil vi kæmpe videre for at løse.

Jeg havde faktisk større forventninger til regeringen og de røde partier forud for forhandlingerne. I Venstre kæmper vi for gode ungdomsuddannelser i hele landet, fordi det er med til at sikre et sammenhængende Danmark i balance. Venstre forlod forhandlingerne, da det stod klart, at de røde partier ville fjerne det frie valg for de unge. Her går vores røde streg. Ja til frit valg. Nej til socialistisk formynderi.