Foretag genetablering af »Guden« alias »Gudernes å« alias Gudenåen!

23. juni 2020, 12.40

Urgamle naturreligiøst relaterede mosefund, der indgik i udstillingen »Mosens Guder - Facing Wood« på Museum Silkeborg. Foto udlånt af tidl. direktør for Museum Silkeborg, Christian Fischer

GUDENÅEN Gennem årtier har vi arme borgere i Midtjylland været udsat for tilstræbt kollektiv hjernevask, idet vi har været udsat for en helt enorm mængde af både mundtlige- og skriftlige promoveringer af underlødig karakter foretaget af personer, der er bosiddende i Ans-området.

Der er blevet anvendt umiddelbart fint klingende ord som »Kulturhistorie« som belæg for uhyre snævre lokalinteresser i forbindelse med et bevidstløst ønske om fortsat drift af Tangeværkets åle-massakrerende turbiner og fortsat eksistens af det på ingen måde eksistensberettigede vandmagasin »Tange Sø«.

Imidlertid omhandler deres udlægning af begrebet »Kulturhistorie« udelukkende perioden fra 1918 (hvor man påbegyndte etableringen af Tangeværket og vandmagasinet »Tange Sø«) og frem til i dag.

Begrebet »Kulturhistorie« kan naturligvis ikke begrænses under anvendelse af en åremålsbegrænset periode. Det siger ligesom sig selv ...

Oprindelig - dvs. længe før Gudenåens naturlighed gik helt og aldeles af lave jf. etableringen af Tangeværket og vandmagasinet »Tange Sø« - tillagde man »Guden« alias »Gudernes å« alias Gudenåen en naturreligiøs betydning, idet man tillagde Gudenåens vidunderligt frit løbende vande, en ophøjet åndelig værdi.

Disse meget værdifulde naturanskuelser er gennem de seneste ca. 100 år blevet trådt fuldstændig under fode. Der er tale om decideret helligbrøde med åndelig indgangsvinkel i forhold til overgreb på Gudenåens vidunderlige frit løbende vande!

Morale:

• Foretag permanent standsning af Tangeværkets åle-massakrerende turbiner.

• Konverter Tangeværket til at blive et attraktivt museum over en længe svunden tid.

• Fjern vandmagasinet »Tange Sø« fra landkortet med henblik på, at foretage genetablering af en frit flydende Gudenå.

• Sæt i gang - det kan kun gå for langsomt..!