Fingrene væk, Peter Sig Kristensen

4. februar 2021, 12.15

Foto: Jakob Stigsen Andersen

GRØDESKÆRING Som medlem af Klima- og Miljøudvalget harcelerer Peter Sig Kristensen (PSK) i mandagens MJA over, at borgmesteren til formålet ekstra grødeskæring »forgriber sig« på Klima- og Miljøudvalgets budget. Man må forstå, at borgmesteren skal »holde fingrene væk«.

Jeg synes at PSK, som medlem af Klima- og Miljøudvalget, snarere skulle bruge sin energi på at påtage sig ansvar for at opfylde kommunens forpligtelse til at sikre Gudenåens vandføringsevne gennem løbende vedligeholdelse af åen

Bjarne Andersen

PSK synes dog ikke at have problemer med at medvirke til, at manglende grødeskæring og anden vedligeholdelse af Gudenåens vandføringsevne, vælter udgifter over på grundejere langs åen. Det handler om anseelige udgifter til jordpåfyldning, omlægning af terrasse, genetablering af hække, træer, planter samt græsplæne, forårsaget af gentagne oversvømmelser.

Jeg synes at PSK, som medlem af Klima- og Miljøudvalget, snarere skulle bruge sin energi på at påtage sig ansvar for at opfylde kommunens forpligtelse til at sikre Gudenåens vandføringsevne gennem løbende vedligeholdelse af åen. Det være sig grødeskæring, oprensning, fjernelse af tilvækster ved åens bredder osv. Herved sikres også den miljøbeskyttede flora og fauna i ådalen.

Læs også
Fingrene væk, borgmester

Det er helt fint, at PSK bruger energi på planlægning af mere langsigtede løsninger af Gudenåens permanente forhøjede vandstand, men hvorfor dog så indædt bekæmpe grødeskæring, der har vist sig som det aktuelt eneste virksomme anvendte redskab?

Læs også
Bananrepublik!

Så PSK, fokuser venligst også på den del af den eksisterende lovgivning, som indeholder de foranstående kommunale forpligtelser. Forpligtelser, som det behændigt er lykkedes PSK at undgå at forholde sig til i sine mange læserbreve. Og venligst PSK, hold fingrene fra grundejernes private økonomi.