Nyt Museum Jorn - tak, men nej tak

14. januar 2021, 12.42

MUSEUMSBYGGERI I MJA den 12. januar kan man læse, at et nyt Jorn Museum kommer tættere på realisering, med udsigt til en arkitektkonkurrence allerede i april. Det nye museum skal indarbejdes i det projekt, som går ud på at åbne byen op mod Silkeborg Langsø, flytte Søvej og parkeringspladserne foran Jyske Bank.

Ideen med åbning af byen mod søen er interessant, og kan man aktivere og forskønne området i stedet for det, vi ser i dag, er det absolut noget, som Nye Borgerlige gerne vil medvirke til at kigge på.

Men et nyt Museum Jorn vil ikke få vores opbakning.

Jeg tvivler således på, at interessen for Jorn øges ved at øge antallet af kvadratmeter, der kan udstilles på.

Jan Beck-Nielsen

Museum Jorn viser gennem flere år et faldende besøgstal trods det, at mange af de besøgende er fra skoler og institutioner. Museet lever fortsat på kommunale tilskud og støtte fra fonde. Silkeborg kommune yder i dag et årligt tilskud på kr. 6 mio., udover at have ydet et større rente- og afdragsfrit lån. Derudover får man andre tilskud fra andre instanser og fonde. Indtægterne fra besøgende ligger kun marginalt højere end omsætningen i museets café.

Det eneste, som faktisk steg i årsrapporten for 2019, var lønudgifterne, som trods et uændret antal ansatte steg med en halv million.

Jeg tvivler meget på, at det er den nuværende placering af museet, som er skyld i ovenstående. Jeg tror simpelthen det er et spørgsmål om interesse og kvalitet. Jeg er ikke kunstkender generelt eller kender ud i cobrakunstens mange facetter, det indrømmer jeg, men jeg er ganske overbevist om, at hvis Jorn havde interesse, så kom folk til Jorn Museet, uanset om det ligger ved den skønne og smukke Remstrup Å eller ved Silkeborg Langsø.

Jeg tvivler således på, at interessen for Jorn øges ved at øge antallet af kvadratmeter, der kan udstilles på.

Etableringen af et nyt museum skønnes at koster kr. 500 mio., hvor man forventer at kunne skaffe størstedelen fra fonde og offentlig støtte. Men uagtet dette, så frygter jeg for den fremtidige drift. Hvis museet i dag koster kommunen kr. 6 mio., så kan jeg kun tænke mig til, hvilket beløb det kommer til at koste i fremtiden.

Så byfornyelse og forskønnelse, ja tak.

Nyt Museum Jorn, tak, men nej tak.