Pesticidfund stammer ikke fra landbrugets dyrkningsflader

1. maj 2021, 08.00

GRUNDVANDET Udvalgsformand for Danske Regioner, Heino Knudsen, har været i pressen med udtalelser vedrørende pesticidforureninger af grundvandet ved landbrugsejendomme. Ifølge Heino Knudsen bør »op mod 100.000 landbrug« undersøges nærmere.

En mildt sagt ret så uheldig retorik fra udvalgsformanden som udgangspunkt for en artikel. Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse slår sig i tøjret, for vi ved hvordan virkeligheden er.

Med baggrund i sidste års massescreening af grundvandet og denne vinters veldokumenterede analyse af årsager til sløjfninger af drikkevandsboringer, er vi gang på gang gået i pressen med vores viden. Men vi gør det gerne igen. For vi mener simpelthen, at hele dette »feel good cirkus« omkring grundvandet - og rent drikkevand eller ej - er for vigtigt til blot en hovedrysten.

Der må handling og formidling af viden til.

Det glæder os dog, at Heino Knudsen længere inde i sine udtalelser også får sagt, at »Der er tale om forureninger, som ikke har noget med selve landbrugsdriften at gøre, men om spild eller uheld fra de steder, hvor sprøjtemidlerne gennem tiden er blevet håndteret.«

En helt essentiel oplysning at få frem.

Det er nemlig ikke korrekt at tale om 100.000 landbrug, der skal undersøges. Den korrekte betegnelse er 100.000 forureningskilder.

Helt frem til 1975 var anbefalingen fra myndighederne vedrørende bortskaffelse af sprøjterester slet og ret at grave et hul i jorden.

Enhver bortskaffelse i overensstemmelse med reglerne for datiden, har medført dét, vi i dag kalder punktkildeforurening.

Derfor kan landejendomme være et eksempel, men ikke et dækkende. Det er snarere lossepladser, vaskepladser og maskinstationer, der er eksempler på punktkildeforureninger. Byerne, for den sags skyld, er én stor punktkilde.

Det er alle disse punktkilder, der »hævner sig« på miljøet i dag, hvor reglerne heldigvis er ændret.

I forbindelse med vores analyse af sløjfede drikkevandsboringer fik vi udarbejdet en figur, der tydeligt dokumenterer, at dyrkningsfladen i landbruget er uskyldig. Figuren ses herved.

Indlæser debat...