Flere elever anmelder tyveri

5. november 2019, 10.02

LEVRING Som omtalt mandag var der fredag eftermiddag en tyv på spil på Levring Efterskole.

På anmeldelsestidspunktet var omfanget af tyveriet ikke kendt. Foreløbig har politiet modtaget anmeldelser fra fire elever, som har mistet to iphones og to Macbook Pro bærbare computere.