184 børn som puslespilsbrikker

16. september 2021, 13.03

FORRINGELSER Der er akut mangel på daginstitutionspladser flere steder i Silkeborg Kommune. Lokalt kan det aktuelt mærkes i Gødvad-området, hvor den velfungerende, integrerede daginstitution »Tumlehøjen« kan se frem til en klar forringelse for børn, forældre, pædagoger og ledelse.

Uden mulighed for indsigelser, pga. politisk enstemmighed, blev institutionen opdelt i to lokalisationer pr. 1. august 2021, da 24 børn i storbørnsgruppen skulle flyttes med kort varsel. Dette for at gøre plads til to nye vuggestuegrupper. Konsekvensen er, at flere forældre med børn i samme institution må aflevere på to matrikler med 2,5 km’s afstand. Dette er et klart løftebrud fra vores politikere, da kommunens søskendefordel med mulighed for pasning på samme lokalisation er bortfaldet.

Politikerne i Silkeborg Kommune har sovet i timen, når at det kommer til befolkningsvæksten i de små aldersgrupper

Ane Kersti-Knudsen

Nu kan institutionen se frem til endnu en forringelse, i form af inddragelse af legepladsområdet til et modulbyggeri. Herved stiger børneantallet fra 112 til 184 børn. Kommunen har selv vurderet, at sidstnævnte beslutning vil forringe børnenes udearealer til en standard under niveau for Silkeborg Kommune. Dette er endnu et løftebrud, da forringelsen af udearealerne ikke var hvad vi som forældre fik lovning på ved indskrivelse af vores børn.

Flere forældre ønsker, at modulbyggeriet bliver flyttet til en anden placering i området. Eksempelvis, det allerede planlagte institutionsområde ved »Tusindfryd« beliggende nordøst i Gødvad, eller alternativt ved Jehovas Vidners Stævneplads, som foreslået i Midtjyllands Avis d. 14. september 2021 i debatindlæg. Der er iværksat en underskriftsindsamling med modstand i forhold til udvidelse af »Tumlehøjen«, som aktuelt har 159 digitale underskrifter.

Politikerne i Silkeborg Kommune har sovet i timen, når at det kommer til befolkningsvæksten i de små aldersgrupper - det har været en tilståelsessag i medierne jf. indslag i TV2 Østjylland d. 7. september 2021. Det er tid til at vågne op!

Læs også
Pludseligt børneboom giver sved på panden hos politikere og forvaltning
Abonnement

Der er kommunalvalg i november 2021, så overvej din stemme på politikere, der vil indgå i lokal dialog, og som vil lave gennemtænkte og langsigtede lokalplaner ift. succesen af tilflyttere.

Vi må have politikere, som med rettidig omhu flere gange årligt får analyseret befolkningstilvæksten med fordeling af aldersgrupperne. Vi må ikke stå i denne situation med tilfældige, akutte »hovsa«-løsninger, som giver en klar forringelse af de nuværende rammer. Samtidig må vi have nogle politikere, som kan indtænke rekruttering af fagligt personale, regne på normeringstal, samt kigge fremadrettet på de kommunale skolepladser i de pressede lokalområder. Forhåbentlig, vil politikere allerede nu begynde at genoverveje situationen ift. »Tumlehøjen« forud for mødet i økonomiudvalget d. 21. september 2021, samt byrådsmøde d. 27. september 2021.

Læs også
Udvalg godkender nye børnehuse til knap 80 millioner kroner
Abonnement

Det overordnede ønske er, at vores børns trivsel prioriteres, at der skabes trygge rammer, samt at børnene ikke bliver rykket rundt som puslespilsbrikker.

Læs også
Ni nye daginstitutioner på vej: Men hvem skal passe børnene?
Abonnement

Indlæser debat...