Den økonomiske ansvarlighed i Silkeborg Kommune - del 2

20. juni 2020, 08.00

ØKONOMI Det glæder os, at to socialdemokrater - Rune Kristensen og Jonas Sivertsen, henholdsvis den 9/6 og 10/6 - er vendt retur på vores debatindlæg om behovet for større økonomisk ansvarlighed fra byrådets side. Vi ser det som et ønske om at være der - også når de svære beslutninger skal tages. Det har vi til dels manglet fra Socialdemokratiets side i indeværende byrådsperiode, men det tyder nu på nye vinde fra S. Det ser vi frem til.

Når Jonas Sivertsen skriver, at S ikke var med i efterårets redningspakke til socialområdet og ældre/sundhed, fordi det ville tage midler fra børneområdet, så er det jo et ærligt svar. Det skal dog understreges, at »børnepengene« skulle føres tilbage som en del af udspillet. Vi ser det som et tegn på en holdningsændring i partiet, hvor modstanden imod 2017-valgets aftale om et markant løft til børne/ungeområdet på 89 mio. var stor. Silkeborg Kommunes takst pr. elev i folkeskolen er for øvrigt steget fra 66.500 til 75.555 kr. siden 2017.

Tilbage til nutiden; vi kigger ind i økonomiske udfordringer - igen på socialområdet og sundhed/ældre. Her ligger der nogle udvalgsprioriteringer, som skal tages, hvis økonomien skal på ret køl igen.

Byrådet og økonomiudvalget har ofte hjulpet udvalgene økonomisk, og det er helt på sin plads - men det kan ikke blive ved! Tidligere på måneden vendte et flertal i socialudvalget tomlen ned til de forslag, som skulle hjælpe budgettet i balance. Vi er bekymrede for den samlede økonomi, og vi er bekymrede for, om udvalgene får løftet deres opgaver. Vi oplever, at Flemming Heiberg kæmper en kamp for at få ryddet op i sundhed/ældre, men flertallet er ikke at finde. Så hvor ender regningen?

Vi takker igen vores to gode socialdemokratiske kollegaer for at komme på banen. Nu ser vi blot frem til at se ordene blive til handling, så vi kan levere en sund økonomi videre til det næste byråd og borgmester, uanset partifarve.