DET ER DIT VALG - KV21

Selvstyrende enheder i ældreplejen

12. oktober 2021, 13.13

ÆLDREPLEJEN Dejligt at regeringen lytter til lokalpolitikerne og medarbejderne som arbejder inden for ældreplejen i de danske kommuner. Der har de sidste mange år været et behov for at finde løsninger til fremtidens ældrepleje, set i lyset af den kraftige stigning i ældrebefolkningen på +80-årige.

Regeringen har afsat en pulje på 170 millioner kr. til forsøgsordninger til at få nærheden tilbage i ældreplejen. Pengene kan bl.a. bruges til forsøg med selvstyrende grupper og nytænkning ind i fremtidens ældrepleje.

Vi forventer nu, at der i Sundheds- og Ældreudvalget bliver iværksat et forsøg med selvstyrende grupper. Vi vil inddrage relevante medarbejdere med det mål for øje at ansvar, nærhed, faglighed og selvstændighed skal være centrale elementer

Ivan Greve og Lars Faarup (V)

Socialdemokraterne har udformet en »Værdighedskontrakt« som vi vil følge. Vi ønsker at styrke personalet og have »Velfærd først« som en reel del af hverdagen for den enkelte borger.

Vi forventer nu, at der i Sundheds- og Ældreudvalget bliver iværksat et forsøg med selvstyrende grupper. Vi vil inddrage relevante medarbejdere med det mål for øje at ansvar, nærhed, faglighed og selvstændighed skal være centrale elementer.

Vi er lige nu i gang med en stor omstrukturering af hele plejeområdet. Vi tænker, at der skal laves et forsøg i et delområde af kommunen. Vi kan så bruge de erfaringer der kommer ved at lave mindre selvstyrende grupper. Der skal arbejdes ud fra principper om nærheden, ansvar hos den enkelte medarbejder, og ved den enkelte borger.

Vi tror på, at dette tiltag vil gavne vores medarbejdere og forhåbentlig give dem arbejdsglæden tilbage. De medarbejdere som, grundet de mange besparelser, har været og stadig er meget pressede i deres hverdag. Vi kan ikke være bekendt at forsætte de besparelser, vi fastsætter oppe fra. Vi skal finde løsningen til fremtidens pleje og give ro til medarbejderne.

Vi har så mange dygtige medarbejder ansat i vores pleje- og omsorgsafdeling. Med nye selvstyrende enheder, kan vi forhåbentlig fastholde disse medarbejdere og tiltrække nye. Vi skal rekruttere flere medarbejdere i fremtiden.

Jo før vi kommer i gang, jo bedre.

Indlæser debat...