Et budget i balance eller balance i budgettet?

24. august 2020, 12.27

Foto: Jakob Stigsen Andersen

BUDGET Ja der er faktisk en ret stor forskel på et budget i balance eller balance i budgettet. Jeg har både her i avisen og på Facebook flere gange læst, at socialdemokraterne er stærkt for, at vi som byråd skal holde balance i budgettet, altså det som blev vedtaget sidste år den 5. november 2019.

Et budget som de selv var med til at vedtage og skrive under. Det på trods af at de bare kunne se ind i dagsordenen dagen efter på Social- og Ældreudvalget (SÆU) den 6. november, her kan der uden det store besvær læses, at der var et merforbrug på 57 mill. i forhold til 2019 budgettet.

Men af en eller anden grund kunne man dagen før på andenbehandlingen af budget 2020 høre, at socialdemokraterne kunne regne sig frem til, at der kun var tale om 4 mill. Jeg har ved flere lejligheder spurgt ind til, om hvor de fik de tal fra, uden at få et konkret svar.

Dansk Folkeparti stillede forslag til at SÆU blev fritaget for at skulle effektivisere med 1% svarende til 8,5 mill. Men her stemte både socialdemokratiet og SF imod forslaget, sammen med Venstre, Alternativet, Radikale Venstre, og Konservative. Nu skriver Rune D. Kristensen, måske ny spidskandidat for socialdemokratiet, at vi skal sørge bedre for vores ældre borgere i Silkeborg Kommune. Hvor kommer det fra? Vi har på byrådsmødet 24. august besparelser på dagsordenen. Her rammes de ældre IGEN hårdt, og mere hårdt end andre udvalg.

Jeg er spændt på om de igen støtter op om besparelser, der rammer ældre borgere meget hårdt, det gælder i øvrigt også SF, hvor er de i kampen for de ældre?

Dansk Folkeparti står uden for budgetforliget netop fordi vi kunne se, at der IKKE var balance i budget 2020 lige fra starten, og især på ældreområdet. Vi er også startet på næste års budget, mon det bliver et »budget i balance« med flere penge til de ældre, eller skal vi igen igennem et år hvor der kræves »balance i budgettet« med massive besparelser (korrigerende handlinger) på de ældre på dagsordenen. Der venter et spændende møde 24. august og kommende budgetforhandlinger for 2021.